Aby wyświetlić menu nagrywania filmów, wybierz 1 w menu aparatu.

Menu nagrywania filmów zawiera następujące pozycje:

Przedmiot

0

[ Resetuj menu nagrywania filmów ]

Resetuj menu nagrywania filmów

[ Nazewnictwo plików ]

Nazewnictwo plików

[ Miejsce docelowe ]

Miejsce docelowe

[ Obszar obrazu ]

Obszar obrazu

[ Rozmiar klatki/liczba klatek ]

Rozmiar klatki/szybkość klatek

[ Jakość filmu ]

Jakość filmu

[ Typ pliku filmowego ]

Typ pliku filmowego

[ Ustawienia czułości ISO ]

Ustawienia czułości ISO

[ Balans bieli ]

Balans bieli

[ Ustaw ustawienia obrazu ]

Ustaw sterowanie obrazem

[ Zarządzaj ustawieniami obrazu ]

Zarządzaj ustawieniami obrazu

[ Aktywne oświetlenie D ]

Aktywne oświetlenie D

[ Red.sz.wys.ISO ]

Redukcja szumów przy wysokiej czułości ISO

[ Kompensacja dyfrakcji ]

Kompensacja dyfrakcji

[ Redukcja migotania ]

Redukcja migotania

[ Elektroniczna VR ]

Elektroniczna VR

[ Czułość mikrofonu ]

Czułość mikrofonu

[ Tłumik ]

Tłumik

[ Pasmo przenoszenia ]

Pasmo przenoszenia

[ Redukcja szumu wiatru ]

Redukcja szumów wiatru

[ Głośność słuchawek ]

Głośność słuchawek

[ Kod czasowy ]

Kod czasowy