Użyj R , aby wyświetlić informacje zdjęciowe lub wybrać wyświetlane wskaźniki.

Fotografia przez wizjer

Podczas fotografowania z użyciem wizjera można nacisnąć R , aby wyświetlić informacje na monitorze. Wyświetlacz pokazuje takie dane, jak czas otwarcia migawki, przysłona, liczba pozostałych zdjęć i tryb pola AF.

Fotografia z podglądem na żywo

Użyj R , aby przełączać się między następującymi ekranami:

Selektor podglądu na żywo obrócony do C

1

Wskaźniki włączone

2

Uproszczony wyświetlacz

3

Histogram *

4

Wirtualny horyzont

  • Wyświetlana, gdy [Z] jest wybrana dla ustawienia d9 [Ekspozycja podglądu (LV)] w trybie P, S, A lub M. Niewyświetlane, jeśli [ Wł. ] jest wybrane dla [ Wielokrotna ekspozycja ] > [ Nakładanie zdjęć ] w menu fotografowania.

Selektor podglądu na żywo obrócony na 1

1

Wskaźniki włączone

2

Uproszczony wyświetlacz

3

Histogram

4

Wirtualny horyzont