Poniżej wymieniono rozwiązania niektórych typowych problemów.

  • Informacje dotyczące rozwiązywania problemów z aplikacją SnapBridge można znaleźć w pomocy online aplikacji, którą można wyświetlić pod adresem:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Informacje na temat nadajnika bezprzewodowego WT-7 można znaleźć w instrukcji dołączonej do WT-7.

  • Informacje na temat Wireless Transmitter Utility lub Camera Control Pro 2 można znaleźć w pomocy online danej aplikacji.

Problem

Rozwiązanie

Kamera wyświetla błąd protokołu TCP/IP.

Sprawdź ustawienia komputera hosta lub routera bezprzewodowego i odpowiednio dostosuj ustawienia aparatu ( Ustawienia sieciowe ).

Aparat wyświetla błąd „brak karty pamięci”.

Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona ( Wkładanie kart pamięci ).

Przesyłanie zostało przerwane i nie można go wznowić.

Przesyłanie zostanie wznowione po wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatu ( Przesyłanie zdjęć ).

Połączenie jest zawodne.

Jeśli dla opcji [ Kanał ] wybrano opcję [ Auto ], wybierz opcję [ Ręczny] i wybierz kanał ręcznie ( Ustawienia połączenia Wi-Fi ).

Jeśli kamera jest podłączona do komputera w trybie infrastruktury, sprawdź, czy router jest ustawiony na kanał od 1 do 8 ( Ustawienia sieciowe ).

Opcje [ Połącz z urządzeniem inteligentnym ] i [ Połącz z komputerem ] są wyszarzone i nie można ich wybrać.

Opcje te nie są dostępne, gdy podłączony jest moduł WT-7. Wyłącz WT-7 ( Nadajnik bezprzewodowy (WT-7) ).