Kompensacja błysku służy do celowej zmiany mocy błysku, na przykład w celu zmiany jasności obiektu w stosunku do tła. Moc błysku można zwiększyć, aby główny obiekt wydawał się jaśniejszy, zmniejszyć, aby zapobiec odblaskom, lub w inny sposób dostroić, aby uzyskać pożądany efekt.

Regulacja kompensacji błysku

Przytrzymaj przycisk N ( Y ) i obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania. Wybrana opcja zostanie wyświetlona na monitorze, panelu kontrolnym iw wizjerze.

  • Moc błysku można ustawić na wartości od -3 do +1 EV.

  • Przy domyślnych ustawieniach, zmienia się błysku w krokach co 1/3 EV. Wielkość kroku można wybrać przy użyciu ustawienia osobistego b1 [Krok EV zmiany ekspozycji ].

  • Ogólnie rzecz biorąc, wybierz wartości dodatnie dla jaśniejszego oświetlenia, wartości ujemne, aby upewnić się, że obiekt nie jest zbyt jasno oświetlony.

  • Normalną moc błysku można przywrócić, ustawiając kompensację błysku na ±0,0. Kompensacja błysku nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu.