Aby wyświetlić menu ustawień, wybierz zakładkę B w menu aparatu.

Menu ustawień zawiera następujące elementy:

Przedmiot

0

[ Formatuj kartę pamięci ]

Sformatuj kartę pamięci

[ Zapisz ustawienia użytkownika ]

Zapisz ustawienia użytkownika

[ Resetuj ustawienia użytkownika ]

Zresetuj ustawienia użytkownika

[ Język ]

Język

[ Strefa czasowa i data ]

Strefa czasowa i data

[ Jasność monitora ]

Monitoruj jasność

[ Monitoruj balans kolorów ]

Monitoruj balans kolorów

[ Wirtualny horyzont ]

Wirtualny horyzont

[ Wyświetlanie informacji ]

Wyświetlacz informacyjny

[ Opcje precyzyjnej regulacji AF ]

Opcje precyzyjnej regulacji AF

[ Dane obiektywu bez procesora ]

Dane obiektywu bez procesora

[ Wyczyść przetwornik obrazu ]

Wyczyść czujnik obrazu

[ Zablokuj lustro do czyszczenia ] *

Zablokuj lustro do góry do czyszczenia

[ Zdjęcie referencyjne usuwania kurzu ]

Obraz Usuwanie kurzu Ref. zdjęcie

[ Mapowanie pikseli ]

Mapowanie pikseli

[ Komentarz do obrazu ]

Komentarz do obrazu

[ Informacje o prawach autorskich ]

Informacje o prawach autorskich

[ Opcje sygnału dźwiękowego ]

Opcje sygnału dźwiękowego

[ Sterowanie dotykowe ]

Sterowanie dotykowe

[ HDMI ]

HDMI

[ Dane lokalizacji ]

Dane lokalizacji

[ Opcje pilota bezprzewodowego (WR) ]

Opcje pilota bezprzewodowego (WR).

[ Przypisz przycisk Fn pilota (WR) ]

Przypisz przycisk Fn pilota (WR).

[ Tryb samolotowy ]

Tryb samolotowy

[ Połącz z urządzeniem inteligentnym ]

Połącz się z urządzeniem inteligentnym

[ Połącz z komputerem ]

Połącz się z komputerem

[ Nadajnik bezprzewodowy (WT-7) ]

Nadajnik bezprzewodowy (WT-7)

[ Oznaczenie zgodności ]

Oznaczenie zgodności

[ Informacje o baterii ]

Informacje o baterii

[ Blokada zwolnienia pustego gniazda ]

Pusta blokada zwolnienia gniazda

[ Zapisz/załaduj ustawienia menu ]

Zapisz/załaduj ustawienia menu

[ Resetuj wszystkie ustawienia ]

Zresetuj wszystkie ustawienia

[ Wersja oprogramowania ]

Wersja oprogramowania

  • Niedostępne przy poziomie naładowania baterii J lub niższym.