Aby wyświetlić ustawienia niestandardowe, wybierz A w menu aparatu.

Ustawienia niestandardowe służą do dostosowania ustawień aparatu do indywidualnych preferencji. Menu Ustawienia niestandardowe jest podzielone na poziomy.

Dostępne są następujące ustawienia niestandardowe: 1

Przedmiot

0

[ Resetuj ustawienia niestandardowe ]

Resetuj ustawienia niestandardowe

a [ Autofokus ]

a1

[ Wybór priorytetu AF‑C ]

a1: Wybór priorytetu AF‑C

a2

[ Wybór priorytetu AF‑S ]

a2: Wybór priorytetu AF‑S

a3

[ Śledzenie ostrości z blokadą ]

a3: Śledzenie ostrości z blokadą

a4

[ Wykrywanie twarzy ze śledzeniem 3D ]

a4: Wykrywanie twarzy ze śledzeniem 3D

a5

[ Automatyczne wykrywanie pól AF twarzy/oczu ]

a5: Wykrywanie twarzy/oczu z automatycznym wyborem pola AF

a6

[ Wykorzystane punkty ostrości ]

a6: Wykorzystane punkty ostrości

a7

[ Przechowuj punkty według orientacji ]

a7: Przechowuj punkty według orientacji

a8

[ Aktywacja AF ]

a8: Aktywacja AF

a9

[ Zawijanie punktu ostrości ]

a9: Zawijanie punktu ostrości

a10

[ Opcje punktu ostrości ]

a10: Opcje punktu ostrości

a11

[ AF przy słabym oświetleniu ]

a11: AF przy słabym oświetleniu

a12

[ Pierścień ręcznego ustawiania ostrości w trybie AF ] 2

a12: Pierścień ręcznego ustawiania ostrości w trybie AF

b [ Pomiar/ekspozycja ]

b1

[ Kroki EV dla regulacji ekspozycji ]

b1: Kroki EV dla regulacji ekspozycji

b2

[ Łatwa kompensacja ekspozycji ]

b2: Kompensacja łatwej ekspozycji

b3

[ Pomiar matrycowy ]

b3: Pomiar matrycowy

b4

[ Obszar ważony centralnie ]

b4: Obszar centralnie ważony

b5

[ Dostrój optymalną ekspozycję ]

b5: Dostrój optymalną ekspozycję

c [ Zegary/blokada AE ]

c1

[ Spust migawki AE‑L ]

c1: Spust migawki AE‑L

c2

[ Zegar czuwania ]

c2: Zegar czuwania

c3

[ Samowyzwalacz ]

c3: Samowyzwalacz

c4

[ Opóźnienie wyłączenia monitora ]

c4: Opóźnienie wyłączenia monitora

d [ Fotografowanie/wyświetlanie ]

d1

[ Prędkość fotografowania w trybie CL ]

d1: Szybkość fotografowania w trybie CL

d2

[ Maks. ciągłe uwalnianie ]

d2: Max. Ciągłe zwalnianie

d3

[ Synchronizuj. opcje trybu zwolnienia ]

d3: Synchronizacja. Opcje trybu zwalniania

d4

[ Tryb opóźnienia ekspozycji ]

d4: Tryb opóźnienia ekspozycji

d5

[ Elektroniczna przednia kurtynka migawki ]

d5: Elektroniczna przednia kurtyna migawki

d6

[ Wydłużone czasy otwarcia migawki (M) ]

d6: Wydłużone czasy otwarcia migawki (M)

d7

[ Sekwencja numerów plików ]

d7: Sekwencja numerów plików

d8

[ Zapisz oryginał (EFEKTY) ]

d8: Zapisz oryginał (EFEKTY)

d9

[ Podgląd ekspozycji (poz.) ]

d9: Podgląd ekspozycji (poz.)

d10

[ Wyświetlanie siatki kadrowania ]

d10: Wyświetlanie siatki kadrowania

d11

[ Najciekawsze momenty ]

d11: Szczytowe wydarzenia

d12

[ Podświetlenie LCD ]

d12: Podświetlenie LCD

d13

[ Podgląd na żywo w trybie ciągłym ]

d13: Podgląd na żywo w trybie ciągłym

d14

[ Optyczna VR ] 3

d14: Optyczna VR

e [ Braketing/błysk ]

e1

[ Szybkość synchronizacji lampy błyskowej ]

e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej

e2

[ Szybkość migawki lampy błyskowej ]

e2: Szybkość migawki lampy błyskowej

e3

[ Kompensacja ekspozycji na flash ]

e3: Kompensacja ekspozycji. dla Flasha

e 4

[ Auto c regulacja czułości ISO ]

e4: Auto c czułości ISO

e5

[ Błysk modelujący ]

e5: Błysk modelujący

e6

[ Kolejność braketingu ]

e6: Kolejność bracketingu

f [ Sterowanie ]

f1

[Dostosuj i menu]

f1: Dostosuj i Menu

f2

[ Dostosuj i menu (poz.) ]

f2: Dostosuj i Menu (poz.)

f3

[ Sterowanie niestandardowe ]

f3: Niestandardowe sterowanie

f4

[ Przycisk OK ]

f4: Przycisk OK

f5

[ Dostosuj pokrętła poleceń ]

f5: Dostosuj pokrętła poleceń

f6

[ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ]

f6: Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła

f7

[ Odwróć wskaźniki ]

f7: Wskaźniki cofania

f8

[ przełącznik D ]

f8: Przełącznik D

g [ Film ]

g1

[Dostosuj i menu]

g1: Dostosuj i Menu

g2

[ Sterowanie niestandardowe ]

g2: Niestandardowe sterowanie

g3

[ Szybkość AF ]

g3: Szybkość AF

g4

[ Czułość śledzenia AF ]

g4: Czułość śledzenia AF

g5

[ Wyświetlanie podświetlenia ]

g5: podświetlenie wyświetlacza

  1. Pozycje zmodyfikowane z wartości domyślnych są oznaczone gwiazdkami („ U ”).

  2. Ta pozycja jest dostępna tylko ze zgodnymi obiektywami.

  3. Ta pozycja jest dostępna tylko ze zgodnymi obiektywami AF‑P, które nie są wyposażone w przełącznik redukcji drgań.