Dostępne opcje zależą od trybu wybranego pokrętłem trybu.

Opcja

Opis

Dostępne w

I

[ Błysk wypełniający ] (synchronizacja na przednią kurtynkę migawki)

Ten tryb jest zalecany w większości sytuacji. W trybach P i A, szybkość migawki zostanie automatycznie ustawiona na wartości między 1/200 s (lub 1 / 8.000 s przy Auto FP szybka synchronizacja) i 1/60 sek.

b , P , S , A , M , EFCT (z j i m )

J

[ Redukcja efektu czerwonych oczu ] (redukcja efektu czerwonych oczu)

Używaj do portretów. Lampa błyskowa wyzwalana jest przed zrobieniem zdjęcia, redukując efekt „czerwonych oczu” (wymagana jest lampa błyskowa z redukcją efektu czerwonych oczu). Niezalecane w przypadku poruszających się obiektów lub w innych sytuacjach, w których wymagana jest szybka reakcja migawki. Nie poruszaj aparatem podczas fotografowania.

b , P , S , A , M, EFCT (z j i m )

L

[ Wolna synchronizacja ] (wolna synchronizacja)

Podobnie jak w przypadku opcji [ Błysk wypełniający ], z tą różnicą, że czas otwarcia migawki jest automatycznie wydłużany, aby uchwycić oświetlenie tła w nocy lub przy słabym oświetleniu. Użyj, gdy chcesz uchwycić zarówno obiekt, jak i tło. Zalecane jest użycie statywu, aby zapobiec rozmyciu obrazu spowodowanemu drganiami aparatu.

P , A

K

[ Slow sync + red-eye ] (redukcja efektu czerwonych oczu z wolną synchronizacją)

Podobnie jak w przypadku opcji [ Redukcja efektu czerwonych oczu ], z tą różnicą, że czas otwarcia migawki wydłuża się automatycznie, aby uchwycić oświetlenie tła w nocy lub przy słabym oświetleniu. Użyj, gdy chcesz uwzględnić oświetlenie tła na portretach. Zalecane jest użycie statywu, aby zapobiec rozmyciu obrazu spowodowanemu drganiami aparatu.

P , A

M

[ Synchronizacja na tylną kurtynę ] (synchronizacja na tylną kurtynę)

Lampa błyskowa jest wyzwalana tuż przed zamknięciem migawki, tworząc efekt strumienia światła za ruchomymi źródłami światła. Zalecane jest użycie statywu, aby zapobiec rozmyciu obrazu spowodowanemu drganiami aparatu. Wybranie P lub A po wybraniu tej opcji powoduje ustawienie trybu lampy błyskowej na wolną synchronizację.

P , S , A , M

s

[ Błysk wyłączony ]

Lampa błyskowa nie działa.

b , P , S , A , M, EFCT

Studyjne oświetlenie stroboskopowe

Synchronizacji na tylną kurtynkę migawki nie można używać w przypadku studyjnych systemów błyskowych, ponieważ nie można uzyskać prawidłowej synchronizacji.

Wybór trybu lampy błyskowej

Przytrzymaj przycisk N ( Y ) i obracaj głównym pokrętłem sterowania.

  • Wybrana opcja jest wyświetlana na monitorze.