Naciśnij G , aby wyświetlić menu.

1

D MENU ODTWARZANIA

2

C MENU FOTOGRAFOWANIA

3

1 MENU FOTOGRAFOWANIA FILMU

4

USTAWIENIA MENU CUSTOM

5

B MENU USTAWIEŃ

6

N MENU RETUSU

7

O MOJE MENU/
m
OSTATNIE USTAWIENIA *

8

d Ikona pomocy

9

Obecne ustawienia

 • Możesz wybrać wyświetlane menu. Ustawienie domyślne to [ MOJE MENU ].

Korzystanie z menu

Po menu można poruszać się za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i przycisku J

1

Przesuń kursor w górę

2

Wybierz podświetlony element

3

Wyświetl podmenu, wybierz podświetloną pozycję lub przesuń kursor w prawo

4

Przesuń kursor w dół

5

Anuluj i wróć do poprzedniego menu lub przesuń kursor w lewo

 1. Podświetl ikonę bieżącego menu.

  Naciśnij 4 aby podświetlić ikonę bieżącego menu.

 2. Wybierz menu.

  Naciśnij 1 lub 3 aby wybrać żądane menu.

 3. Ustaw kursor w wybranym menu.

  Naciśnij 2 aby umieścić kursor w wybranym menu.

 4. Zaznacz pozycję menu.

  Naciskaj 1 lub 3 aby wyróżnić element menu.

 5. Opcje wyświetlania.

  Naciśnij 2 aby wyświetlić opcje dla wybranej pozycji menu.

 6. Zaznacz opcję.

  Naciskaj 1 lub 3 aby wyróżnić opcję.

 7. Wybierz podświetloną opcję.
  • Naciśnij J .

  • Aby wyjść bez dokonywania wyboru, naciśnij przycisk G

  • Aby wyjść z menu i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust migawki do połowy.

Elementy wyszarzone

Niektóre pozycje i opcje menu mogą być niedostępne w zależności od trybu i stanu aparatu. Niedostępne pozycje są wyświetlane w kolorze szarym i nie można ich wybrać.

Wpis tekstowy

Gdy wymagane jest wprowadzenie tekstu, wyświetlana jest klawiatura.

1

Obszar wyświetlania tekstu

2

Obszar klawiatury

3

Wybór klawiatury

 • Wprowadź znaki w bieżącej pozycji kursora, wyróżniając je wybierakiem wielofunkcyjnym i naciskając J .

 • Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo w obszarze wyświetlania tekstu, obracaj głównym pokrętłem sterowania.

 • Aby przełączać się między klawiaturami z dużymi i małymi literami oraz symbolami, podświetl ikonę wyboru klawiatury i naciśnij J . W niektórych przypadkach ikona wyboru klawiatury może być niedostępna.

 • Jeśli znak zostanie wprowadzony, gdy obszar wyświetlania tekstu jest pełny, znak skrajny z prawej strony zostanie usunięty.

 • Aby usunąć znak pod kursorem, naciśnij przycisk O ( Q ).

 • Aby zakończyć wprowadzanie, naciśnij X ( T ).

 • Aby wyjść bez kończenia wpisywania tekstu, naciśnij G .

d (Pomoc)
 • Tam, gdzie jest to możliwe, opis aktualnie wybranej pozycji można wyświetlić, naciskając przycisk Q / g ( U ).

 • Naciśnij 1 lub 3 aby przewinąć.

 • Naciśnij ponownie Q / g ( U ), aby powrócić do menu.

Sterowanie dotykowe

Możesz także poruszać się po menu za pomocą przycisków dotykowych ( Sterowanie dotykowe ).