Wybierz elementy wyświetlane w menu i podczas fotografowania. Użyj ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj i menu ], aby wybrać elementy wyświetlane podczas fotografowania z użyciem wizjera, ustawienia osobistego f2 [ Dostosuj menu i (Lv) ], aby wybrać elementy wyświetlane podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo, oraz ustawienia osobistego g1 [ Dostosuj menu i ], aby wybrać elementy wyświetlane podczas nagrywania filmu. Procedura została opisana poniżej.

 1. Wyróżnij pozycję, którą chcesz zmienić, i naciśnij J

  Wyświetlona zostanie lista pozycji dostępnych dla wybranej pozycji.

 2. Wyróżnij żądany element i naciśnij J
  • Element zostanie przypisany do wybranej pozycji i wyświetlą się opcje pokazane w kroku 1.

  • W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2.

 3. Naciśnij przycisk G

  Zmiany zostaną zapisane i wyświetli się menu ustawień niestandardowych.