Wybierz elementy wyświetlane w i podczas fotografowania. Użyj ustawienia osobistego f1 [ Dostosuj menu i ], aby wybrać elementy wyświetlane podczas fotografowania z użyciem wizjera, ustawienia osobistego f2 [Dostosuj i (Lv) ], aby wybrać elementy wyświetlane podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo, oraz ustawienia osobistego g1 [ Dostosuj menu i ], aby wybrać elementy wyświetlane podczas nagrywania filmu. Procedura jest opisana poniżej.

 1. Wyróżnij pozycję, którą chcesz zmienić i naciśnij J .

  Wyświetlona zostanie lista elementów dostępnych dla wybranej pozycji.

 2. Wyróżnij żądaną pozycję i naciśnij J .
  • Element zostanie przypisany do wybranej pozycji i zostaną wyświetlone opcje pokazane w kroku 1.

  • W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2.

 3. Naciśnij przycisk G

  Zmiany zostaną zapisane i zostanie wyświetlone menu Ustawienia niestandardowe.