Przechowywanie

Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Przed wyjęciem baterii upewnij się, że aparat jest wyłączony.

Nie przechowuj aparatu w miejscach, które:

 • są słabo wentylowane lub narażone na wilgotność powyżej 60%

 • znajdują się obok urządzeń wytwarzających silne pola elektromagnetyczne, takich jak telewizory czy radia

 • są narażone na działanie temperatur powyżej 50 °C (122 °F) lub poniżej -10 °C (14 °F)

Czyszczenie

Procedura różni się w zależności od części wymagającej czyszczenia. Procedury są szczegółowo opisane poniżej.

 • Nie używaj alkoholu, rozcieńczalników ani innych lotnych chemikaliów.

Korpus aparatu

Użyj gruszki do usunięcia kurzu i kłaczków, a następnie przetrzyj delikatnie miękką, suchą ściereczką. Po użyciu aparatu na plaży lub nad morzem zetrzyj piasek lub sól szmatką lekko zwilżoną wodą destylowaną i dokładnie wysusz aparat.

Ważne : Kurz lub inne ciała obce wewnątrz aparatu mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu. Uszkodzenia spowodowane obecnością ciał obcych wewnątrz aparatu nie są objęte gwarancją.

Obiektyw, lustro i wizjer

Te szklane elementy łatwo ulegają uszkodzeniu: usuń kurz i kłaczki za pomocą gruszki. Jeśli używasz dmuchawy aerozolowej, trzymaj puszkę pionowo, aby zapobiec wyciekowi cieczy, która mogłaby uszkodzić szklane elementy. Aby usunąć odciski palców i inne plamy, nałóż niewielką ilość środka do czyszczenia obiektywów na miękką szmatkę i ostrożnie wyczyść.

Monitor

Usuń kurz i kłaczki za pomocą gruszki. Podczas usuwania odcisków palców i innych plam delikatnie przetrzyj powierzchnię miękką szmatką lub irchą. Nie wywieraj nacisku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.

Filtr dolnoprzepustowy

Brud lub kurz dostający się do aparatu podczas wymiany obiektywów lub zdejmowania pokrywki bagnetu może przylgnąć do filtra dolnoprzepustowego i wpłynąć na zdjęcia. Opcja „czystego przetwornika obrazu” wibruje filtr w celu usunięcia kurzu.

Filtr można wyczyścić w dowolnym momencie z menu lub czyszczenie może być wykonywane automatycznie po włączeniu lub wyłączeniu aparatu.

Korzystanie z menu

 • Aby uzyskać maksymalny efekt, trzymaj aparat w normalnej orientacji (baza w dół).

 • Wybierz [ Czyść przetwornik obrazu ] w menu ustawień, a następnie wyróżnij [ Czyść teraz ] i naciśnij J aby rozpocząć czyszczenie.

 • Podczas czyszczenia nie można używać elementów sterujących aparatu. Nie usuwaj ani nie odłączaj źródła zasilania.

 • Menu konfiguracji zostanie wyświetlone po zakończeniu czyszczenia.

Czyszczenie przetwornika obrazu podczas uruchamiania i/lub wyłączania

Opcja

Opis

5

[ Wyczyść przy starcie ]

Przetwornik obrazu jest automatycznie czyszczony po każdym włączeniu aparatu.

6

[ Wyczyść przy wyłączaniu ]

Przetwornik obrazu jest automatycznie czyszczony podczas wyłączania za każdym razem, gdy aparat jest wyłączany.

7

[ Wyczyść podczas uruchamiania i wyłączania ]

Przetwornik obrazu jest czyszczony automatycznie podczas uruchamiania i wyłączania.

[ Czyszczenie ]

Automatyczne czyszczenie matrycy wyłączone.

 1. Wybierz opcję [ Czyść przy starcie/wyłączeniu ] dla opcji [ Czyść przetwornik obrazu ].

  Naciśnięcie przycisku 2 gdy podświetlona jest opcja [Czyść podczas uruchamiania/wyłączania ] powoduje wyświetlenie opcji [ Czyść podczas uruchamiania/wyłączania ].

 2. Zaznacz opcję.

  Naciśnij J aby wybrać wyróżnioną opcję.

Czyszczenie przetwornika obrazu
 • Użycie elementów sterujących aparatu przerywa czyszczenie przetwornika obrazu rozpoczęte w odpowiedzi na naciśnięcie wyłącznika zasilania.

 • Czyszczenie przetwornika obrazu może nie usunąć w pełni wszystkich ciał obcych z filtra. Wyczyść filtr ręcznie ( Czyszczenie ręczne ) lub skonsultuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

 • Jeśli czyszczenie przetwornika obrazu zostanie przeprowadzone kilka razy z rzędu, czyszczenie przetwornika obrazu może zostać tymczasowo wyłączone w celu ochrony wewnętrznych obwodów aparatu. Czyszczenie można przeprowadzić ponownie po krótkim oczekiwaniu.

Czyszczenie ręczne

Jeśli nie można usunąć ciał obcych z filtra dolnoprzepustowego za pomocą opcji „czysty przetwornik obrazu” ( Filtr dolnoprzepustowy ), filtr można czyścić ręcznie, jak opisano poniżej. Należy jednak pamiętać, że ponieważ filtr jest niezwykle delikatny i łatwo ulega uszkodzeniu, zalecamy, aby czyszczenie ręczne przeprowadzał wyłącznie autoryzowany serwis firmy Nikon.

 • Aby zapobiec utracie zasilania podczas pracy, użyj całkowicie naładowanego akumulatora lub podłącz opcjonalny zasilacz sieciowy i złącze zasilania.

 • Czyszczenie ręczne wymaga użycia opcji [ Zablokuj lustro do czyszczenia ] w menu ustawień. Pozycja [ Podnieś lustro do czyszczenia ] nie jest dostępna przy poziomie naładowania baterii J lub niższym lub jeśli aparat jest podłączony do urządzenia inteligentnego przez Bluetooth lub do innych urządzeń przez USB.

 1. Wyłącz aparat i zdejmij obiektyw.

  Po zdjęciu obiektywu włącz aparat.

 2. Wyróżnij [ Zablokuj lustro do czyszczenia ] w menu ustawień i naciśnij 2 .

  Aparat przygotuje się do zablokowania lustra.

 3. Naciśnij J .

  • Lustro zostanie podniesione, a kurtyna migawki otworzy się.

  • Wyświetlacz na panelu sterowania zacznie migać. Wyświetlacz w wizjerze zostanie wyłączony.

  • Aby przywrócić normalne działanie bez sprawdzania filtra dolnoprzepustowego, wyłącz aparat.

 4. Trzymając aparat w taki sposób, aby światło mogło wpaść do aparatu, sprawdź, czy filtr nie jest zakurzony lub nie strzępi się.

  Jeśli nie ma żadnych ciał obcych, przejdź do kroku 6.

 5. Usuń kurz i kłaczki z filtra dolnoprzepustowego za pomocą gruszki.
  • Nie używaj gruszki z pędzelkiem. Włosie może uszkodzić filtr.

  • Brud, którego nie można usunąć gruszką, może usunąć wyłącznie personel autoryzowanego serwisu firmy Nikon. W żadnym wypadku nie należy dotykać ani wycierać filtra.

 6. Wyłącz aparat i wymień obiektyw.

  Lustro powróci do dolnej pozycji, a kurtyna migawki zamknie się.

Użyj niezawodnego źródła zasilania

Kurtyna migawki jest delikatna i łatwo ulega uszkodzeniu. Jeśli aparat wyłączy się, gdy lustro jest uniesione, kurtyna zamknie się automatycznie. Aby zapobiec uszkodzeniu kurtyny spowodowanemu nieumyślnym zamknięciem żaluzji podczas pracy, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

 • Nie wyłączaj aparatu, gdy lustro jest podniesione.

 • Nie wyjmuj ani nie odłączaj źródła zasilania, gdy lustro jest podniesione.

 • Jeśli akumulator wyczerpie się, gdy lustro jest uniesione, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a lampka samowyzwalacza zacznie migać. Kurtyna migawki zamknie się, a lustro zostanie opuszczone po około dwóch minutach; natychmiast zakończyć czyszczenie lub kontrolę.

Ciała obce na filtrze dolnoprzepustowym

Ciała obce dostające się do aparatu podczas zdejmowania lub wymiany obiektywów lub pokrywek korpusu (lub w rzadkich przypadkach smar lub drobne cząsteczki z samego aparatu) mogą przylgnąć do filtra dolnoprzepustowego, gdzie mogą pojawić się na zdjęciach zrobionych w określonych warunkach. Aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych podczas zakładania osłony bagnetu lub wymiany obiektywów, należy unikać zapylonego otoczenia i usunąć wszelki kurz i inne ciała obce, które mogą przylegać do mocowania aparatu, mocowania obiektywu lub osłony bagnetu. Aby chronić aparat, gdy nie ma obiektywu, należy założyć dołączoną osłonę korpusu. W przypadku napotkania ciał obcych, których nie można usunąć za pomocą opcji czyszczenia matrycy ( Filtr dolnoprzepustowy ), wyczyść filtr dolnoprzepustowy zgodnie z opisem w części „Czyszczenie ręczne” ( Czyszczenie ręczne ) lub zlecić czyszczenie filtra autoryzowanemu personelowi serwisowemu firmy Nikon. Zdjęcia, na które ma wpływ obecność ciał obcych na matrycy, można retuszować, korzystając z opcji czystego obrazu dostępnych w niektórych aplikacjach do przetwarzania obrazu.

Serwisowanie aparatu i akcesoriów

Kamera jest urządzeniem precyzyjnym i wymaga regularnej konserwacji; Firma Nikon zaleca sprawdzanie aparatu raz na rok do dwóch lat i serwisowanie raz na trzy do pięciu lat (zwróć uwagę, że za te usługi są naliczane opłaty).

 • Częste przeglądy i serwis są szczególnie zalecane, jeśli kamera jest używana profesjonalnie.

 • Wszelkie akcesoria regularnie używane z aparatem, takie jak obiektywy lub opcjonalne lampy błyskowe, należy dołączyć do przeglądu lub serwisu aparatu.