Po zamontowaniu na stopce akcesoriów aparatu jednostki obsługującej ujednolicone sterowanie lampą błyskową (SB‑5000, SB‑500, SB‑400 lub SB‑300) informacje o lampie błyskowej można wyświetlić na wyświetlaczu aparatu. Aby wyświetlić informacje o lampie błyskowej podczas fotografowania z użyciem wizjera, naciśnij R , aby włączyć ekran Informacje ( Ekran Informacje ), a następnie ponownie naciśnij przycisk R

Wyświetlacze trybu sterowania lampą błyskową

TTL

1

Wskaźnik gotowości lampy ( Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej )

2

Ikona odbicia (wyświetlana, gdy główka lampy jest pochylona w górę, w lewo lub w prawo)

3

Ostrzeżenie o pozycji palnika lampy (wyświetlane, jeśli palnik lampy nie znajduje się w prawidłowej pozycji)

4

Tryb sterowania lampą błyskową ( Tryb sterowania lampą błyskową )

Wskaźnik PR ( e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )

5

Kompensacja błysku (TTL; Kompensacja błysku )

6

Tryb z błyskiem ( Tryby lampy błyskowej )

7

Wskaźnik blokady FV ( Blokada FV )

8

Kompensacja błysku ( Kompensacja błysku )

Automatyczna zewnętrzna lampa błyskowa

1

Tryb sterowania lampą błyskową ( Tryb sterowania lampą błyskową )

Wskaźnik PR ( e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )

2

Automatyczna kompensacja zewnętrznej lampy błyskowej ( Kompensacja błysku )

Podręcznik z priorytetem odległości

1

Tryb sterowania lampą błyskową ( Tryb sterowania lampą błyskową )

Wskaźnik PR ( e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )

2

Kompensacja błysku (ręczna z priorytetem odległości; Kompensacja błysku )

3

Dystans ( Tryb sterowania lampą błyskową )

podręcznik

1

Tryb sterowania lampą błyskową ( Tryb sterowania lampą błyskową )

Wskaźnik PR ( e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )

2

Poziom błysku ( Kompensacja błysku )

Powtarzający się błysk

1

Tryb sterowania lampą błyskową ( Tryb sterowania lampą błyskową )

2

Poziom błysku (wyjście; Tryb sterowania lampą błyskową )

3

Wyemitowana liczba (razy; Tryb sterowania lampą błyskową )

Częstotliwość ( Tryb sterowania lampą błyskową )

Informacje o lampie błyskowej i ustawienia aparatu

Ekran informacji o lampie błyskowej pokazuje wybrane ustawienia aparatu, w tym tryb fotografowania, czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość ISO.

Zmiana ustawień lampy błyskowej

Ustawienia lampy błyskowej można zmienić, naciskając i na ekranie informacji o lampie błyskowej. Dostępne opcje różnią się w zależności od lampy błyskowej i wybranych ustawień. Możesz także przetestować błysk.