Wybierz tryby AF i pola AF. Tryb AF określa sposób ustawiania ostrości przez aparat w trybie autofokusa, a tryb pola AF sposób, w jaki aparat wybiera punkt ostrości dla autofokusa.

Wybór trybu AF

Przytrzymaj przycisk trybu AF i obróć główne pokrętło sterowania. Dostępne opcje różnią się w zależności od ustawień aparatu.

Opcja

Opis

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerAF‑A

[ Automatyczne przełączanie trybu AF ]

Aparat wykorzystuje AF-S podczas fotografowania nieruchomych obiektów i AF-C podczas fotografowania obiektów w ruchu.

 • Ta opcja jest dostępna tylko podczas fotografowania nieruchomego.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerAF‑S

[ Pojedynczy AF ]

Używaj z nieruchomymi obiektami. Ostrość blokuje się, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerAF‑C

[ Ciągły AF ]

Do poruszających się obiektów. Aparat stale reguluje ostrość w odpowiedzi na zmiany odległości od obiektu, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerAF‑F

[ Ciągły AF ]

Aparat stale dostosowuje ostrość w odpowiedzi na ruch obiektu lub zmiany w kompozycji. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy punkt ostrości zmieni kolor z czerwonego na zielony, a ostrość zostanie zablokowana.

 • Ta opcja jest dostępna tylko podczas nagrywania filmów.

Wybór trybu pola AF

Przytrzymaj przycisk trybu AF i obracaj pomocniczym pokrętłem sterowania. Dostępne opcje różnią się w zależności od trybu AF.

Fotografia przez wizjer

Opcja

Opis

[ Pojedynczy AF ]

Kamera skupia się na punkcie wybranym przez użytkownika.

 • Używaj z nieruchomymi obiektami.

[ AF z dynamicznym wyborem pola (9 punktów) ]/
[ AF z dynamicznym wyborem pola (21 punktów) ]/
[ AF z dynamicznym wyborem pola (51 punktów) ]

Kamera skupia się na punkcie wybranym przez użytkownika; jeśli obiekt na chwilę opuści wybrany punkt, aparat ustawi ostrość w oparciu o informacje z okolicznych punktów ostrości. Ta opcja jest dostępna, gdy jako tryb AF wybrano AF‑A lub AF‑C.

 • Wybierz w przypadku obiektów, które poruszają się w nieprzewidywalny sposób. Im większa liczba punktów ostrości, tym szerszy obszar używany do ustawiania ostrości.

[ śledzenie 3D ]

Użytkownik wybiera punkt ostrości; gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, aparat będzie śledzić obiekty, które opuszczają wybrany punkt ostrości i w razie potrzeby wybierze nowe punkty ostrości. Ta opcja jest dostępna, gdy jako tryb AF wybrano AF‑A lub AF‑C.

 • Używaj do obiektów, które poruszają się chaotycznie z boku na bok (np. tenisiści).

[ Grupowy AF ]

Aparat ustawia ostrość za pomocą grupy punktów ostrości wybranych przez użytkownika. Priorytet mają twarze wykryte przez aparat, jeśli takie istnieją.

 • Wybierz tę opcję w przypadku zdjęć, obiektów w ruchu i innych obiektów trudnych do sfotografowania przy użyciu opcji [ Pojedynczy AF ].

[ Automatyczny wybór pola AF ]

Aparat automatycznie wykrywa obiekt i wybiera punkt ostrości. W przypadku wykrycia twarzy aparat nada priorytet fotografowanej osobie.

Na żywo

Opcja

Opis

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker3

[ Precyzyjny AF ]

Przy mniejszym polu ostrości niż w przypadku [ Pojedynczy AF ], precyzyjny AF jest używany do precyzyjnego ustawiania ostrości na wybranym punkcie w kadrze.

 • Jest zalecany do ujęć obejmujących obiekty statyczne, takie jak budynki, zdjęcia produktów w studio i zbliżenia.

 • Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy AF‑S jest wybrany jako tryb AF dla zdjęć.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerd

[ Pojedynczy AF ]

Kamera skupia się na punkcie wybranym przez użytkownika.

 • Używaj z nieruchomymi obiektami.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerf

[ Szerokie pole AF (S) ]

Podobnie jak w przypadku opcji [ Pojedynczy AF ], z tą różnicą, że aparat ustawia ostrość na szerszym obszarze.

 • Wybierz tę opcję w przypadku zdjęć, obiektów w ruchu i innych obiektów trudnych do sfotografowania przy użyciu opcji [ Pojedynczy AF ].

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerg

[ Szerokie pole AF (L) ]

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarkere

[ AF z dynamicznym wyborem pola ]

Kamera skupia się na punkcie wybranym przez użytkownika. Jeśli obiekt na chwilę opuści wybrany punkt, aparat ustawi ostrość w oparciu o informacje z okolicznych punktów ostrości.

 • Stosuj do zdjęć sportowców i innych aktywnych obiektów, które trudno wykadrować za pomocą [ Jednopunktowy AF ].

 • Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jako tryb AF podczas fotografowania wybrano AF‑A lub AF‑C.

TODO: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/indexmarkerh

[ Automatyczny wybór pola AF ]

Aparat automatycznie wykrywa obiekt i wybiera obszar ostrości.

 • Używaj w sytuacjach, gdy nie masz czasu, aby samodzielnie wybrać punkt ostrości, w przypadku portretów lub zdjęć i innych zdjęć wykonywanych spontanicznie.

 • Jeśli podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo zostanie wykryty portretowany obiekt, wokół twarzy fotografowanej osoby pojawi się bursztynowa ramka wskazująca punkt ostrości. Jeśli aparat wykryje oczy fotografowanej osoby, wokół oka pojawi się bursztynowa ramka (AF z detekcją twarzy/oczu).

Ręczny wybór punktu ostrości

Gdy dla trybu pola AF wybrana jest opcja inna niż [ Automat. wybór pola AF ], można wybrać punkt ostrości ręcznie. Naciskaj wybierak wielofunkcyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo ( 1342 ) lub ukośnie, aby wybrać punkt ostrości.

Blokowanie wyboru punktu ostrości

Wybór punktu ostrości można zablokować, obracając blokadę wybieraka ostrości w położenie „ L ”. Wybór punktu ostrości można ponownie włączyć, obracając blokadę w położenie I .