Aby nagrywać nieme filmy w zwolnionym tempie, wybierz [ 1920×1080; 30p ×4 (zwolnione tempo) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (zwolnione tempo) ] lub [ 1920×1080; 24p ×5 (zwolnione tempo) ] dla opcji [ Rozmiar klatki/liczba klatek ] w menu nagrywania filmów. Filmy nagrane z 4- lub 5-krotną szybkością znamionową są odtwarzane z szybkością znamionową w celu uzyskania efektu zwolnionego tempa. Filmy nakręcone w rozdzielczości [ 1920 × 1080; 30p ×4 (zwolnione tempo) ], na przykład, są nagrywane z szybkością około 120 kl./s i odtwarzane z szybkością około 30 kl./s, co oznacza, że 10-sekundowe nagrywanie daje około 40 sekund materiału.

 • Prędkości nagrywania i odtwarzania są pokazane poniżej.

  Rozmiar klatki/liczba klatek

  Szybkość klatek *

  Nagrano w

  Odtwarza w

  [ 1920 × 1080; 30p ×4 (zwolnione tempo) ]

  120p

  30p

  [ 1920 × 1080; 25p ×4 (zwolnione tempo) ]

  100p

  25p

  [ 1920 × 1080; 24p × 5 (w zwolnionym tempie) ]

  120p

  24p

  • Rzeczywista liczba klatek na sekundę wynosi 119,88 kl./s dla wartości oznaczonych jako 120p, 29,97 kl./s dla wartości oznaczonych jako 30p i 23,976 kl./s dla wartości oznaczonych jako 24p.

Filmy w zwolnionym tempie
 • Gdy wybrana jest opcja zwolnionego tempa, jakość zostaje ustalona na „wysokiej jakości”, a obszar obrazu ma stałą wartość [ FX ] niezależnie od użytego obiektywu lub opcji wybranej dla [ Obszar obrazu ] > [ Wybierz obszar obrazu ] w filmie menu fotografowania ( Dostosowywanie ustawień obszaru obrazu ).

 • Funkcje takie jak redukcja migotania, elektroniczna redukcja drgań i wyjście kodu czasowego nie mogą być używane, gdy wybrana jest opcja „zwolnionego tempa”.