Wybierz AF dla automatycznego ustawiania ostrości, M dla ręcznego ustawiania ostrości.