Naciśnij przycisk A (AE-L/AF-L), aby zablokować ostrość i ekspozycję w przypadku zdjęć zrobionych przy użyciu autofokusa.

 • Możesz wybrać rolę przypisaną do przycisku A Użyj ustawień osobistych f3 [ Osobiste elementy sterujące ] i g2 [ Osobiste elementy sterujące ] w menu ustawień osobistych, aby wybrać role pełnione przez przycisk odpowiednio podczas fotografowania i nagrywania filmów.

Blokada ekspozycji (AE)

Blokady ekspozycji można użyć do ponownego komponowania ujęć po zmierzeniu obiektu, który nie znajdzie się w wybranym polu ostrości w końcowej kompozycji. Blokada ekspozycji jest szczególnie skuteczna w przypadku wybrania opcji pomiaru [Pomiar punktowy ] lub [ Pomiar centralnie ważony].

Blokada ostrości

Użyj blokady ostrości, aby zablokować ostrość na bieżącym obiekcie, gdy AF‑A lub AF‑C jest wybrany jako tryb AF. W przypadku korzystania z blokady ostrości wybierz tryb pola AF inny niż [ Automatyczny wybór pola AF ].

Blokowanie ostrości i ekspozycji

 1. Ustaw obiekt w wybranym punkcie ostrości i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość i ekspozycję.

 2. Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy ( q ), naciśnij przycisk A w ).

  • Ostrość i ekspozycja zostaną zablokowane po naciśnięciu przycisku A Ekspozycja nie zmieni się nawet po zmianie kompozycji.

  • W wizjerze lub monitorze zostanie wyświetlona ikona AE‑L.

 3. Trzymając A , ponownie skomponuj zdjęcie.

  Nie zmieniaj odległości między aparatem a obiektem. Jeśli odległość od obiektu zmieni się, zwolnij blokadę i ponownie ustaw ostrość na nowej odległości.

Blokowanie ostrości, gdy AF‑S jest wybrany dla trybu AF

Ostrość zostanie zablokowana, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy. Ostrość zostanie również zablokowana po naciśnięciu przycisku A

Używanie spustu migawki do blokady ekspozycji

Jeśli dla ustawienia osobistego c1 [ AE-L spustu migawki] wybrano opcję [ Wł. (naciśnięcie do połowy) ], ekspozycja zostanie zablokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

Wykonywanie wielu zdjęć przy tej samej odległości ostrości
 • Ostrość pozostanie zablokowana, jeśli przytrzymasz A między zdjęciami, co pozwoli na zrobienie kilku zdjęć z rzędu przy tym samym ustawieniu ostrości.

 • Ostrość pozostanie również zablokowana, jeśli spust migawki zostanie naciśnięty w połowie między zdjęciami.