W celach ilustracyjnych, wyświetlacze są pokazane z zapalonymi wszystkimi wskaźnikami.

Wizjer

1

Siatka ramek 1 ( d10: Wyświetlanie siatki ramek )

2

Pola ostrości ( kadrowanie zdjęć w wizjerze (fotografowanie przez wizjer) , Tryb pola AF )

3

Obszar obrazu ( Dostosowywanie ustawień obszaru obrazu )

4

Wskaźnik wysokości 2, 3 ( f3: Niestandardowe elementy sterujące )

5

Wskaźnik rolki 2, 4 ( f3: Niestandardowe elementy sterujące )

6

Wykrywanie migotania ( Redukcja migotania )

7

Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Brak karty pamięci )

8

Ramki pól AF ( kadrowanie zdjęć w wizjerze (fotografowanie przez wizjer) )

9

Wskaźnik monochromatyczny 5 ( Korzystanie z trybów efektów specjalnych , Przetwarzanie obrazu (Kontrola obrazu) )

10

Wskaźnik trybu efektów specjalnych ( Korzystanie z trybów efektów specjalnych )

11

Wskaźnik ostrości ( kadrowanie zdjęć w wizjerze (fotografowanie przez wizjer) )

12

Pomiar ( Wybór sposobu, w jaki kamera ustawia ekspozycję )

13

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada automatycznej ekspozycji )

14

Elastyczny wskaźnik programu ( Elastyczny program )

15

Czas otwarcia migawki ( S (Automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczne) )

Tryb autofokusa ( Tryb autofokusa )

16

Przysłona (liczba f; A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczne) )

Przysłona (liczba przystanków; Obiektywy bez procesora , Zgodne obiektywy bez procesora )

17

Wskaźnik HDR ( Wysoki zakres dynamiki (HDR) )

18

Wskaźnik braketingu ekspozycji/błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Bracketing ADL )

19

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii ( poziom baterii )

20

Wskaźnik czułości ISO ( Regulacja czułości aparatu na światło (Czułość ISO) )

21

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

22

Wskaźnik gotowości lampy 6 ( Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej )

23

Wskaźnik blokady FV ( Blokada FV )

24

Wskaźnik synchronizacji błysku ( Ustalenie czasu otwarcia migawki przy ograniczeniu szybkości synchronizacji błysku )

25

Wskaźnik zatrzymania przysłony ( soczewki bez procesora , Zgodne obiektywy bez procesora )

26

Wskaźnik ekspozycji

Odsłonięcie ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Braketing ekspozycji/błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Braketing balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Braketing ADL ( Bracketing ADL )

27

Wskaźnik kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

28

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

29

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Automatyczna kontrola czułości ISO )

30

Czułość ISO ( Regulacja czułości aparatu na światło (Czułość ISO) )

Wskaźnik zaprogramowanego balansu bieli ( fotografowanie przez wizjer )

Aktywna kwota D-Lighting ( Aktywne oświetlenie D )

31

Liczba pozostałych zdjęć ( wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć , Pojemność karty pamięci )

Liczba zdjęć pozostałych do zapełnienia bufora pamięci ( The Memory Buffer , Pojemność karty pamięci )

Wartość kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Wartość kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

Wskaźnik trybu PC ( oprogramowanie )

  1. Wyświetlane gdy [On] jest wybrana dla ustawienia osobistego d10 [Pokaż Siatka kadrowania].

  2. Mogą być wyświetlane przez naciśnięcie przycisku, do którego [Wizjer wirtualny horyzont] został przypisany przy użyciu ustawienia F3 [Przetwarzania].

  3. Działa jako wskaźnik przechyłu, gdy aparat jest obracany w celu robienia zdjęć w orientacji pionowej (portretowej).

  4. Działa jako wskaźnik nachylenia, gdy aparat jest obracany w celu robienia zdjęć w orientacji pionowej (portretowej).

  5. Wyświetlane w j trybie lub gdy wybrany jest [Monochrome] Przetwarzanie obrazu lub Przetwarzanie obrazu w oparciu o [Monochrome].

  6. Wyświetlany, gdy podłączona jest opcjonalna lampa błyskowa. Wskaźnik gotowości lampy błyskowej świeci, gdy lampa błyskowa jest naładowana.

Wyświetlacz informacyjny

1

Tryb fotografowania ( Wybieranie trybu fotografowania )

2

Elastyczny wskaźnik programu ( Elastyczny program )

3

Tryb ustawień użytkownika ( Ustawienia użytkownika: tryby U1 i U2 )

4

Wskaźnik synchronizacji błysku ( Ustalenie czasu otwarcia migawki przy ograniczeniu szybkości synchronizacji błysku )

5

Czas otwarcia migawki ( S (Automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczne) )

6

Wskaźnik zatrzymania przysłony ( soczewki bez procesora , Zgodne obiektywy bez procesora )

7

Przysłona (liczba f; A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczne) )

Przysłona (liczba przystanków; Obiektywy bez procesora , Zgodne obiektywy bez procesora )

8

Wskaźnik braketingu ekspozycji/błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Bracketing ADL )

Wskaźnik HDR ( Wysoki zakres dynamiki (HDR) )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( łączenie wielokrotnych ekspozycji na jednym zdjęciu (wielokrotna ekspozycja) )

9

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

10

Liczba pozostałych zdjęć ( wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć , Pojemność karty pamięci )

Wskaźnik trybu PC ( oprogramowanie )

11

Wskaźnik ekspozycji

Odsłonięcie ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Braketing ekspozycji/błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Braketing balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Braketing ADL ( Bracketing ADL )

12

Czułość ISO ( Regulacja czułości aparatu na światło (Czułość ISO) )

13

Wskaźnik czułości ISO ( Regulacja czułości aparatu na światło (Czułość ISO) )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Automatyczna kontrola czułości ISO )

14

Wskaźnik blokady FV ( Blokada FV )

15

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada automatycznej ekspozycji )

16

Wskaźnik kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

17

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Wartość kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

1

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Połącz z urządzeniem inteligentnym )

Tryb samolotowy ( Tryb samolotowy )

2

Wskaźnik połączenia Wi‑Fi ( Połącz się z komputerem )

3

Wskaźnik redukcji szumów przy długiej ekspozycji ( NR przy długiej ekspozycji )

4

Wskaźnik kontroli winietowania ( Kontrola winietowania )

5

Elektroniczna przednia kurtynka migawki ( d5: Elektroniczna migawka przedniej kurtyny )

6

Tryb opóźnienia ekspozycji ( d4: Tryb opóźnienia ekspozycji )

7

Wskaźnik interwalometru ( Robienie zdjęć z ustawionym interwałem (Fotografowanie z interwalometrem) )

t („zegar nie jest ustawiony”) ( Ikona t )

8

Tryb sterowania lampą błyskową ( Tryb sterowania lampą błyskową )

9

Wskaźnik „Brzęczyk” ( Opcje sygnału dźwiękowego )

10

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

11

i obszar wyświetlania menu ( Przycisk i (menu i ) )

12

Przewodnik

Ikona t

Migająca t oznacza, że zegar aparatu został zresetowany. Data i godzina zapisane z nowymi zdjęciami nie będą poprawne; użyj opcji [ Strefa czasowa i data ] > [ Data i godzina ] w menu ustawień, aby ustawić prawidłową godzinę i datę na zegarze.

Korzystanie z menu i

Aby uzyskać dostęp do i , naciśnij i lub dotknij przewodnika na ekranie informacyjnym. Naciśnij ponownie przycisk i R , aby powrócić do ekranu informacyjnego po zakończeniu ustawień.

Podgląd na żywo (zdjęcia/filmy)

Fotografia nieruchoma

1

Tryb fotografowania ( Wybieranie trybu fotografowania )

2

Elastyczny wskaźnik programu ( Elastyczny program )

3

Tryb ustawień użytkownika ( Ustawienia użytkownika: tryby U1 i U2 )

4

Nawiasy pola AF ( Kadrowanie zdjęć na monitorze (Podgląd na żywo) )

5

Tryb z błyskiem ( Przycisk N ( Y ) , Tryby lampy błyskowej )

6

Wskaźnik interwalometru ( Robienie zdjęć z ustawionym interwałem (Fotografowanie z interwalometrem) )

t („zegar nie jest ustawiony”) ( Ikona t )

Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Brak karty pamięci )

7

AF śledzenia obiektu ( AF ze śledzeniem obiektów )

8

Tryb autofokusa ( fotografowanie z podglądem na żywo)

9

Tryb pola AF ( fotografowanie z podglądem na żywo )

10

Aktywne oświetlenie D ( Aktywne oświetlenie D )

11

Picture Control ( Przetwarzanie obrazu (Picture Controls) )

12

Wskaźnik danych lokalizacji ( Dane lokalizacji )

13

Balans bieli ( uzyskiwanie naturalnych kolorów z różnymi źródłami światła (balans bieli) )

14

Jakość obrazu ( Regulacja jakości obrazu )

15

Obszar obrazu ( Dostosowywanie ustawień obszaru obrazu )

16

Rozmiar obrazu ( Wybór rozmiaru obrazu )

17

Regulacja ekspozycji digitizera negatywów ( Fotografowanie negatywów filmowych (digitizer negatywów) )

18

ikona i Przycisk i (menu i ) )

19

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Bracketing ADL )

Wskaźnik HDR ( Wysoki zakres dynamiki (HDR) )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( łączenie wielokrotnych ekspozycji na jednym zdjęciu (wielokrotna ekspozycja) )

20

Pozycja bieżącej klatki w sekwencji braketingu ekspozycji/błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Pozycja bieżącej klatki w sekwencji braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Pozycja bieżącej klatki w sekwencji braketingu ADL ( Bracketing ADL )

Liczba ekspozycji (wielokrotna ekspozycja; łączenie wielokrotnych ekspozycji na jednym zdjęciu (wielokrotna ekspozycja) )

21

Wskaźnik ekspozycji

Odsłonięcie ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Autobraketing ( Zmienianie ekspozycji lub balansu bieli w serii zdjęć (w nawiasach) )

22

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Połącz z urządzeniem inteligentnym )

Tryb samolotowy ( Tryb samolotowy )

23

Wskaźnik gotowości lampy * ( Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej )

24

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

25

Liczba pozostałych zdjęć ( wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć , Pojemność karty pamięci )

26

Wskaźnik połączenia Wi‑Fi ( Połącz się z komputerem )

27

Czułość ISO ( Regulacja czułości aparatu na światło (Czułość ISO) )

28

Wskaźnik czułości ISO ( Regulacja czułości aparatu na światło (Czułość ISO) )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Automatyczna kontrola czułości ISO )

29

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

30

Wskaźnik kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

31

Przysłona (liczba f; A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczne) )

Przysłona (liczba przystanków; Obiektywy bez procesora , Zgodne obiektywy bez procesora )

32

Wskaźnik zatrzymania przysłony ( soczewki bez procesora , Zgodne obiektywy bez procesora )

33

Czas otwarcia migawki ( S (Automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczne) )

34

Wskaźnik synchronizacji błysku ( Ustalenie czasu otwarcia migawki przy ograniczeniu szybkości synchronizacji błysku )

35

Wskaźnik ostrości ( Dalmierz elektroniczny )

36

Wskaźnik blokady FV ( Blokada FV )

37

Pomiar ( Wybór sposobu, w jaki kamera ustawia ekspozycję )

38

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada automatycznej ekspozycji )

39

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

40

Wskaźnik maksymalnej przysłony ( f3: Niestandardowe elementy sterujące )

41

Wykrywanie migotania ( Redukcja migotania )

42

Niema fotografia ( Elektroniczna migawka (Cicha fotografia z podglądem na żywo) )

Elektroniczna przednia kurtynka migawki ( d5: Elektroniczna migawka przedniej kurtyny )

43

Tryb opóźnienia ekspozycji ( d4: Tryb opóźnienia ekspozycji )

44

Fotografowanie dotykowe ( Sterowanie dotykowe )

45

Podświetl wskaźnik wyświetlacza ( g5: Wyróżnij wyświetlacz )

46

Ostrzeżenie o temperaturze ( wyświetlacz odliczania )

Pozostały czas podglądu na żywo ( ekran odliczania )

  • Wyświetlany, gdy podłączona jest opcjonalna lampa błyskowa. Wskaźnik gotowości lampy błyskowej świeci, gdy lampa błyskowa jest naładowana.

Ostrzeżenia dotyczące temperatury
  • Jeśli temperatura aparatu wzrośnie, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o temperaturze i licznik czasu. Gdy licznik czasu osiągnie zero, monitor wyłączy się.

  • Licznik zmienia kolor na czerwony po osiągnięciu trzydziestego drugiego znaku. W niektórych przypadkach licznik czasu może zostać wyświetlony natychmiast po włączeniu aparatu.

Filmowanie

1

Wskaźnik nagrywania ( Nagrywanie filmów (tryb b ) )

Wskaźnik „Brak filmu” ( Na co należy zwrócić uwagę podczas nagrywania filmów )

2

Zewnętrzna kontrola nagrywania ( Podłączanie do nagrywarek HDMI )

Wskaźnik N-Log ( Podłączanie do nagrywarek HDMI )

3

Rozmiar klatki i szybkość/jakość obrazu ( Rozmiar klatki/liczba klatek i jakość filmu )

4

Pozostały czas ( Nagrywanie filmów (tryb b ) )

5

Kod czasu ( Kod czasowy )

6

Nazwa pliku ( Nazewnictwo plików )

7

Redukcja szumu wiatru ( Redukcja szumów wiatru )

8

Głośność słuchawek ( Głośność słuchawek )

9

Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia; Robienie zdjęć podczas filmowania )

10

Poziom głośności ( Nagrywanie filmów (tryb b ) )

11

Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )

12

Pasmo przenoszenia ( Pasmo przenoszenia )

13

Elektroniczny wskaźnik VR ( Elektroniczna VR )

Panel sterowania

1

Czas otwarcia migawki ( S (Automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczne) )

2

Wskaźnik zatrzymania przysłony ( soczewki bez procesora , Zgodne obiektywy bez procesora )

3

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczne) )

4

Ikona karty pamięci (gniazdo 1; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

5

Ikona karty pamięci (gniazdo 2; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

6

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć )

7

Liczba pozostałych zdjęć ( wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć , Pojemność karty pamięci )

Wskaźnik trybu PC ( oprogramowanie )

8

Czułość ISO ( Regulacja czułości aparatu na światło (Czułość ISO) )

Tryb autofokusa ( Tryb autofokusa )

9

Wskaźnik baterii ( poziom baterii )

10

Pomiar ( Wybór sposobu, w jaki kamera ustawia ekspozycję )

11

Wskaźnik czułości ISO ( Regulacja czułości aparatu na światło (Czułość ISO) )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO ( Automatyczna kontrola czułości ISO )

1

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Połącz z urządzeniem inteligentnym )

2

Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( Połącz się z komputerem )

3

Temperatura koloru ( Wybór temperatury barwowej )

4

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( łączenie wielokrotnych ekspozycji na jednym zdjęciu (wielokrotna ekspozycja) )

5

Wskaźnik kompensacji błysku ( Kompensacja błysku )

6

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

7

B ( „Nie ustawiono zegara”) wskaźnik ( B ( „Nie ustawiono zegara”) Ikona )

8

Wskaźnik braketingu ( Zmienianie ekspozycji lub balansu bieli w serii zdjęć (w nawiasach) )

9

Wskaźnik ekspozycji

Odsłonięcie ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( Kompensacja ekspozycji )

Braketing ekspozycji/błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Braketing balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Braketing ADL ( Bracketing ADL )

10

Wskaźnik synchronizacji błysku ( Ustalenie czasu otwarcia migawki przy ograniczeniu szybkości synchronizacji błysku )