Aparatu można używać z jedną lub większą liczbą zdalnych lamp błyskowych (Advanced Wireless Lighting, AWL ). Informacje na temat korzystania z lampy błyskowej zamontowanej na sankach mocujących aparatu można znaleźć w części „Fotografowanie z lampą błyskową w aparacie” ( Fotografowanie z lampą błyskową w aparacie ).

W całym rozdziale operacje związane z akcesorium podłączonym do aparatu są oznaczone literą C , a operacje związane ze zdalnymi lampami błyskowymi – f . Więcej informacji na temat f można znaleźć w instrukcji dołączonej do lampy błyskowej.

Korzystanie ze zdalnych lamp błyskowych

Zdalne lampy błyskowe można sterować za pomocą sygnałów optycznych z lampy błyskowej zamontowanej na sankach mocujących aparatu ( optyczny AWL ) lub za pomocą sygnałów radiowych z pilota WR-R10 (dostępny osobno) podłączonego do aparatu ( radio AWL ). Te formy sterowania lampą błyskową można łączyć w następujący sposób: