Aparatu można używać z jedną lub kilkoma zdalnymi lampami błyskowymi (zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia lub AWL). Aby uzyskać informacje na temat korzystania z lampy błyskowej zamontowanej na stopce akcesoriów aparatu, zobacz „Zdjęcia z lampą błyskową w aparacie” ( Fotografowanie z lampą błyskową w aparacie ).

W tym rozdziale operacje wykonywane na akcesorium podłączonym do aparatu są oznaczone C , a operacje na zdalnych lampach błyskowych przez f . Więcej informacji na temat f , można znaleźć w instrukcji dołączonej do lampy błyskowej.

Korzystanie ze zdalnych lamp błyskowych

Zdalnymi lampami błyskowymi można sterować za pomocą sygnałów optycznych z lampy błyskowej zamontowanej na stopce akcesoriów aparatu ( optyczny AWL ) lub za pomocą sygnałów radiowych z WR-R10 (dostępny osobno) podłączonego do aparatu ( radiowy AWL ). Te formy sterowania lampą błyskową można łączyć w następujący sposób:

  • Radio AWL z jedną lub kilkoma zdalnymi lampami błyskowymi ( Radio AWL )

  • Optyczny AWL z co najmniej jedną zdalną lampą błyskową ( Optyczny AWL )

  • Radio AWL z dodatkowym oświetleniem zapewnianym przez lampę błyskową mocowaną na stopce ( Dodanie lampy błyskowej mocowanej na stopce)

  • Radiowy AWL w połączeniu z optycznym AWL zapewniany przez lampę błyskową montowaną na stopce ( optyczny/radiowy AWL )