Użyj przycisku Fn , aby uzyskać szybki dostęp do wybranych ustawień.

  • Przypisane ustawienie można dostosować, przytrzymując przycisk Fn i obracając pokrętłami sterowania. W niektórych przypadkach regulacji można dokonać zarówno za pomocą głównego, jak i pomocniczego pokrętła sterowania.

  • Użyj ustawień osobistych f3 [ Własne elementy sterujące ] i g2 [ Własne elementy sterujące ] w menu ustawień osobistych, aby wybrać role odgrywane przez przycisk Fn odpowiednio podczas fotografowania i nagrywania filmów.

  • Domyślne przypisanie przycisku Fn to [ Wybierz obszar obrazu ].

Przycisk Fn

Przycisk Fn może być wyłączony w niektórych trybach fotografowania lub w określonych warunkach.