Przed wykonaniem zdjęć sprawdź poziom naładowania akumulatora i liczbę pozostałych zdjęć.

Poziom baterii

Przed zrobieniem zdjęć sprawdź poziom naładowania akumulatora. Poziom naładowania akumulatora jest pokazywany na panelu kontrolnym i w wizjerze.

Panel sterowania

Wizjer

Opis

L

Bateria w pełni naładowana.

K

Bateria częściowo rozładowana.

J

I

H

d

Niski poziom baterii. Naładuj akumulator lub przygotuj zapasowy akumulator.

H (miga)

d (miga)

Spust migawki wyłączony. Naładuj lub wymień akumulator.

Wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych zdjęć

Panel kontrolny i wizjer pokazują liczbę dodatkowych zdjęć, które można wykonać przy bieżących ustawieniach (tzn. liczbę pozostałych zdjęć).

  • Panel sterowania pokazuje gniazdo lub gniazda, w których aktualnie znajduje się karta pamięci (przykład pokazuje ikony wyświetlane po włożeniu kart do obu gniazd).

  • Przy ustawieniach domyślnych opcja [ Przepełnienie ] jest wybrana dla opcji [ Rola odgrywana przez kartę w gnieździe 2 ] w menu fotografowania. Po włożeniu dwóch kart pamięci zdjęcia będą najpierw zapisywane na karcie w gnieździe 1, a następnie w gnieździe 2, gdy karta w gnieździe 1 będzie pełna.

  • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, aparat wyświetli liczbę dodatkowych zdjęć, które można zapisać na karcie w gnieździe 1. Gdy karta w gnieździe 1 jest zapełniona, wyświetlacz pokaże liczbę pozostałych zdjęć na karcie w gnieździe 2.

  • Wartości powyżej 1000 są zaokrąglane w dół do setek. Na przykład wartości pomiędzy 1400 a 1499 są wyświetlane jako 1,4 tys.

  • Jeśli karta pamięci jest zapełniona, zablokowana lub wystąpił błąd karty, ikona odpowiedniego gniazda będzie migać.