Przed zrobieniem zdjęć sprawdź poziom naładowania akumulatora i liczbę pozostałych zdjęć.

Poziom baterii

Sprawdź poziom naładowania baterii przed robieniem zdjęć. Poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany na panelu kontrolnym iw wizjerze.

Panel sterowania

Wizjer

Opis

L

Akumulator w pełni naładowany.

K

Akumulator częściowo rozładowany.

J

I

H

d

Niski poziom baterii. Naładuj akumulator lub przygotuj zapasowy akumulator.

H (miga)

d (miga)

Spust migawki wyłączony. Naładuj lub wymień baterię.

Wskaźniki karty pamięci i liczba pozostałych ekspozycji

Panel kontrolny i wizjer pokazują liczbę dodatkowych zdjęć, które można zrobić przy bieżących ustawieniach (tj. liczbę pozostałych zdjęć).

  • Panel sterowania pokazuje gniazdo lub gniazda, w których aktualnie znajduje się karta pamięci (przykład pokazuje ikony wyświetlane po włożeniu kart do obu gniazd).

  • Przy ustawieniach domyślnych opcja [ Przepełnienie ] jest wybrane dla [ Rola odgrywana przez kartę w gnieździe 2 ] w menu wykonywania zdjęć. Po włożeniu dwóch kart pamięci zdjęcia będą najpierw zapisywane na karcie w gnieździe 1, a przejście do gniazda 2, gdy karta w gnieździe 1 jest pełna.

  • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, aparat wyświetli liczbę dodatkowych zdjęć, które można zapisać na karcie w gnieździe 1. Gdy karta w gnieździe 1 jest pełna, wyświetlacz pokaże liczbę pozostałych zdjęć na karcie w gnieździe 2.

  • Wartości powyżej 1000 są zaokrąglane w dół do najbliższej setki. Na przykład wartości od 1400 do 1499 są wyświetlane jako 1,4 tys.

  • Jeśli karta pamięci jest pełna lub zablokowana albo wystąpił błąd karty, ikona odpowiedniego gniazda będzie migać.