Wybieranie trybu wyzwalania migawki, takiego jak pojedyncze zdjęcie, ciągłe lub ciche wyzwalanie migawki

Aby wybrać tryb zwalniania, naciśnij przycisk zwalniania blokady pokrętła trybu zwalniania i obróć pokrętło trybu zwalniania, tak aby wskaźnik znalazł się w jednej linii z żądanym ustawieniem.

Tryb

Opis

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerS

Pojedyncza ramka

Aparat robi jedno zdjęcie po każdym naciśnięciu spustu migawki.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Cl

Ciągła niska prędkość

Przy ustawieniach domyślnych aparat robi zdjęcia z prędkością do 3 kl./s po naciśnięciu spustu migawki.

 • Szybkość rejestracji klatek można wybrać przy użyciu ustawienia osobistego d1 [ Szybkość fotografowania w trybie CL ]. Wybierz spośród wartości od 1 do 6 kl./s. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od wybranej opcji, maksymalna szybkość klatek w trybie podglądu na żywo wynosi 3 kl./s.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Ch

Ciągła wysoka prędkość

Gdy spust migawki jest wciśnięty, aparat rejestruje do 7 klatek na sekundę. Użyj dla aktywnych obiektów.

 • Gdy w menu fotografowania w trybie podglądu na żywo wybrane jest ustawienie [Włącz ] dla [Ciche fotografowanie w trybie podglądu na żywo], szybkość rejestracji zdjęć różni się w zależności od opcji wybranej dla [ Nagrywanie NEF (RAW) ] > [ Głębia bitowa NEF (RAW) ] w menu wykonywania zdjęć, zwiększając się maksymalnie do około 8 kl./s, gdy wybrana jest opcja [14-bitowa ] lub do około 12 kl./s, gdy wybrana jest opcja [ 12-bitowa ].

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerQ

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[2]/p/indexmarkerCiche wyzwalanie migawki

Podobnie jak w przypadku zdjęć pojedynczych, z tą różnicą, że lustro nie wskakuje z powrotem na swoje miejsce, gdy spust migawki jest wciśnięty do końca, co pozwala użytkownikowi kontrolować moment kliknięcia wykonanego przez lustro, które jest również cichsze niż w trybie zdjęć pojedynczych. Ponadto sygnał dźwiękowy nie jest emitowany, niezależnie od ustawienia wybranego dla opcji [Opcje sygnału dźwiękowego] > [ Sygnał wł./wył. ] w menu ustawień.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarker

Qc

TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[2]/p/indexmarkerSpust migawki Qc (ciche zdjęcia seryjne)

Aparat robi zdjęcia z szybkością do 3 kl./s, gdy spust migawki jest wciśnięty; hałas aparatu jest zmniejszony.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/font/indexmarkerE

Samowyzwalacz

Rób zdjęcia z samowyzwalaczem ( Tryb samowyzwalacza ( E ) ).

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarkerDO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/b/indexmarker

Mup

Lustro w górę

Wybierz ten tryb, aby zminimalizować drgania aparatu podczas fotografowania z użyciem teleobiektywu lub zbliżenia lub w innych sytuacjach, w których najmniejszy ruch aparatu może spowodować rozmycie zdjęć ( Tryb odbicia lustrzanego ( Mup ) ).

Zdjęcia seryjne
 • W zależności od warunków fotografowania i wydajności karty pamięci lampka dostępu do karty pamięci może świecić od kilku sekund do kilku minut. Nie wyjmuj karty pamięci, gdy świeci się lampka dostępu do karty pamięci. Nie tylko mogą zostać utracone nienagrane obrazy, ale także aparat lub karta pamięci mogą ulec uszkodzeniu.

 • Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy świeci się lampka dostępu do karty pamięci, zasilanie nie wyłączy się, dopóki wszystkie obrazy w buforze nie zostaną zapisane.

 • Jeśli akumulator wyczerpie się, gdy zdjęcia pozostają w buforze, spust migawki zostanie zablokowany, a zdjęcia przeniesione na kartę pamięci.

Bufor pamięci
 • Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, aparat pokaże liczbę zdjęć, które można zapisać w buforze pamięci.

 • Gdy bufor jest pełny, wyświetlacz pokaże t 00 a liczba klatek na sekundę spadnie.

 • Podana liczba jest przybliżona. Rzeczywista liczba zdjęć, które można zapisać w buforze pamięci, zależy od ustawień aparatu i warunków fotografowania.

 • Pojemność bufora pamięci może spaść na chwilę po włączeniu aparatu.

 • Pojemność bufora pamięci można wyświetlić na monitorze podczas podglądu na żywo.

Szybkość wyświetlania klatek

Dane dla szybkości od ramki zastosowania w trybie S lub M przy prędkości żaluzji 1/250 s lub szybciej AF-C wybranego trybu automatycznego ustawiania ostrości oraz inne ustawienia domyślne. Szybkość wyświetlania klatek może spowolnić:

 • przy długich czasach otwarcia migawki,

 • gdy [ Wł. ] jest wybrane dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Automatyczny dobór ISO ] w menu fotografowania, a czułość ISO jest zmieniana automatycznie przez aparat,

 • gdy czułość ISO jest ustawiona na wartość od Hi 0,3 do Hi 2,

 • w przypadku wykrycia migotania po wybraniu opcji [Włącz] dla opcji [ Redukcja migotania ] > [ Ustawienie redukcji migotania ] w menu fotografowania,

 • przy bardzo małych aperturach (wysokie wartości f),

 • gdy redukcja drgań (dostępna z obiektywami VR) jest włączona,

 • gdy bateria jest słaba,

 • z niektórymi soczewkami lub

 • jeśli zamocowany jest obiektyw bez procesora z [ Pierścień przysłony ] wybranym dla ustawienia osobistego f5 [ Dostosuj pokrętła poleceń ] > [ Ustawienie przysłony ].

Tryb samowyzwalacza ( E )

Samowyzwalacza można używać do ograniczania drgań aparatu lub do autoportretów.

 1. Wybierz tryb samowyzwalacza.

  Naciśnij przycisk zwalniania blokady pokrętła trybu zwalniania i obróć pokrętło trybu zwalniania do pozycji E .

 2. Wykadruj zdjęcie i ustaw ostrość.

  Samowyzwalacz nie uruchomi się, jeśli aparat nie może ustawić ostrości w trybie AF‑S wybranym jako tryb AF lub w innych sytuacjach, w których nie można wyzwolić migawki.

 3. Uruchom minutnik.

  • Naciśnij spust migawki do końca, aby uruchomić samowyzwalacz; migawka zostanie wyzwolona po około 10 sekundach, podczas których lampka samowyzwalacza będzie najpierw migać przez około 8 sekund, a następnie świecić przez około 2 sekundy.

  • Aby wyłączyć samowyzwalacz przed zrobieniem zdjęcia, ustaw pokrętło trybu wyzwalania migawki na inne ustawienie.

  • Czas samowyzwalacza, liczbę zrobionych zdjęć i odstęp między zdjęciami można wybrać przy użyciu ustawienia osobistego c3 [ Samowyzwalacz ].

Tryb odbicia lustrzanego (
Mup
)

Wybierz ten tryb, aby zminimalizować rozmycie spowodowane ruchem aparatu, gdy lustro jest uniesione. Aby użyć trybu odbicia lustrzanego, naciśnij przycisk zwalniania blokady pokrętła trybu zwalniania i obróć pokrętło trybu zwalniania do pozycji Mup (lustro w górę). Po naciśnięciu spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości i ekspozycji, naciśnij spust migawki do końca, aby podnieść lustro. Z panelu sterowania wyświetli się Z; ponownie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

Lustro w górę

Gdy lustro jest uniesione, nie można kadrować zdjęć w wizjerze, a autofokus i pomiar nie będą wykonywane.

Tryb podniesienia lustra
 • Zalecane jest użycie statywu.

 • Aby zapobiec rozmyciu spowodowanemu ruchem aparatu, należy płynnie wciskać spust migawki.

 • Lustro opuszcza się po zakończeniu fotografowania.

 • Zdjęcie zostanie zrobione automatycznie, jeśli przez około 30 s po podniesieniu lustra nie zostaną wykonane żadne czynności.

 • W trybie podglądu na żywo zdjęcie jest robione po pierwszym naciśnięciu spustu migawki do końca.