Za pomocą przycisku BKT wybierz krok braketingu i liczbę zdjęć w programie braketingu. Braketing służy do różnicowania ekspozycji, mocy błysku, balansu bieli lub aktywnej funkcji D-Lighting (ADL) w serii zdjęć.

  • Rolę pełnioną przez przycisk BKT można wybrać za pomocą ustawienia osobistego f3 [ Własne elementy sterujące ].

Przycisk BKT

Przycisk BKT może być wyłączony w niektórych trybach fotografowania lub w określonych warunkach.