Aparat może wyświetlać informacje o lampach błyskowych SB‑5000 i SB‑500 zamontowanych na stopce akcesoriów aparatu i skonfigurowanych jako główna lampa błyskowa dla optycznego AWL, a także dla zdalnych lamp błyskowych sterowanych radiowo AWL za pomocą WR-R10. Aby wyświetlić informacje o lampie błyskowej podczas fotografowania z użyciem wizjera, naciśnij R , aby włączyć wyświetlanie informacji ( Przycisk R ), a następnie ponownie naciśnij przycisk R

Wyświetlacze trybu sterowania lampą błyskową

Grupa Flash

1

Wskaźnik gotowości lampy 1

2

Zdalne sterowanie lampą błyskową ( zdalne sterowanie lampą błyskową )

Wskaźnik PR ( e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )

3

Tryb zdalnego sterowania lampą błyskową 2 ( Zdalne sterowanie lampą błyskową )

4

Tryb grupowego sterowania lampą błyskową 3

Tryb grupowej lampy błyskowej ( Błysk grupowy, Błysk grupowy )

Kompensacja błysku/poziom błysku (moc; Błysk grupowy , Błysk grupowy )

5

Kanał 2 ( ustanowienie połączenia bezprzewodowego , grupowa lampa błyskowa )

6

Tryb połączenia 4 ( Tryb połączenia )

Szybkie sterowanie bezprzewodowe

Zdalne powtarzanie

1

Wskaźnik gotowości lampy 1

2

Zdalne sterowanie lampą błyskową ( zdalne sterowanie lampą błyskową )

3

Poziom błysku (moc; zdalne powtarzanie , zdalne powtarzanie (tylko SB‑5000) )

4

Tryb zdalnego sterowania lampą błyskową 2 ( Zdalne sterowanie lampą błyskową )

5

Emitowana liczba (razy; zdalne powtarzanie , zdalne powtarzanie (tylko SB‑5000) )

Częstotliwość ( zdalne powtarzanie , zdalne powtarzanie (tylko SB‑5000) )

6

Stan grupy (włączony/wyłączony; zdalne powtarzanie , zdalne powtarzanie (tylko SB‑5000) )

7

Kanał 2 ( nawiązywanie połączenia bezprzewodowego , zdalne powtarzanie (tylko SB‑5000) )

8

Tryb połączenia 4 ( Tryb połączenia )

  1. Wyświetlany w radiowym AWL, gdy wszystkie lampy błyskowe są gotowe.

  2. Optyczny AWL jest oznaczony przez Y , radiowy AWL przez Z , połączony optyczny i radiowy AWL przez Y i Z . Optyczny kanał AWL dla połączonego optycznego i radiowego AWL jest wyświetlany tylko wtedy, gdy lampa SB‑500 jest używana jako główna lampa błyskowa.

  3. Ikony są wyświetlane dla każdej grupy, gdy używany jest połączony optyczny i radiowy AWL.

  4. Wyświetlane tylko w przypadku użycia radia AWL lub połączenia optycznego i radiowego AWL.

Informacje o lampie błyskowej i ustawienia aparatu

Ekran informacji o lampie błyskowej pokazuje wybrane ustawienia aparatu, w tym tryb fotografowania, czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość ISO.

Zmiana ustawień lampy błyskowej

Ustawienia lampy błyskowej można zmienić, naciskając i na ekranie informacji o lampie błyskowej. Dostępne opcje różnią się w zależności od lampy błyskowej i wybranych ustawień. Możesz także przetestować błysk.