Podczas nagrywania filmów należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • W zależności od szybkości zapisu karty pamięci nagrywanie może zakończyć się przed osiągnięciem maksymalnej długości ( Rozmiar klatki/liczba klatek i jakość filmu ).

 • Należy pamiętać, że podczas nagrywania filmu liczba obiektów, które można wykryć w trybie AF z wykrywaniem twarzy, spada.

 • Ikona 0 oznacza, że nie można nagrywać filmów.

 • [ Pomiar punktowy ] nie jest dostępny podczas nagrywania filmu.

 • Nie można używać oświetlenia błyskowego.

Nagrywanie filmu: Tryb fotografowania
 • Jeśli obiekt jest prześwietlony lub niedoświetlony w trybie P lub S , zakończ podgląd na żywo i włącz go ponownie lub wybierz tryb A i wyreguluj przysłonę.

 • Podczas filmowania można regulować następujące ustawienia ekspozycji:

  Tryb

  Otwór

  Szybkość migawki

  Czułość ISO 2

  P. , S. 1

  3

  A

  4

  — 3

  M

  4

  4

  4 4

  Inne tryby fotografowania

  1. Ekspozycja w trybie S jest równoważna trybowi P.

  2. Niezależnie od opcji wybranej dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Maksymalna czułość ] lub dla [ Czułość ISO (tryb M) ], górna granica, gdy w menu nagrywania filmów wybrano opcję [ Włącz ] dla [ Elektroniczna redukcja drgań ], wynosi ISO 51200.

  3. Górną granicę czułości ISO można wybrać za pomocą pozycji [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Maksymalna czułość ] w menu nagrywania filmów.

  4. Jeśli w menu nagrywania filmów wybrano opcję [ Wł. ] dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Automatyczny dobór ISO (tryb M) ], górną granicę czułości ISO można wybrać za pomocą opcji [ Maksymalna czułość ].

Regulacja balansu bieli podczas nagrywania filmu

Balans bieli można regulować podczas nagrywania filmu, naciskając przycisk Q / g ( U ) i obracając główne pokrętło sterowania. Opcje wybranego ustawienia, jeśli takie istnieją, można wybrać, przytrzymując przycisk Q / g ( U ) i obracając pomocnicze pokrętło sterowania ( Uzyskiwanie naturalnych kolorów przy różnych źródłach światła (balans bieli) ).

Nagrywanie filmów w trybie M

W trybie M czas otwarcia migawki można ustawić w zakresie od 1/25 s do 1/8000 s (najdłuższy dostępny czas otwarcia migawki zależy od liczby klatek na sekundę; Rozmiar klatki/liczba klatek i jakość filmu ).

Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania i przewody do pilotów

Jeśli dla ustawienia osobistego g2 [Sterowanie własne ] > [ Spust migawki] wybrano opcję [ Nagrywaj filmy ], spusty migawki na opcjonalnych bezprzewodowych pilotach zdalnego sterowania i przewodach pilotów można nacisnąć do połowy, aby rozpocząć podgląd na żywo, lub wcisnąć do końca aby rozpocząć i zakończyć nagrywanie filmu.

Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego

Do nagrywania dźwięku do filmów można używać opcjonalnego mikrofonu stereofonicznego ME-1 lub mikrofonu bezprzewodowego ME-W1 .