Możesz rozwiązać wszelkie problemy z aparatem, wykonując poniższe czynności. Sprawdź tę listę przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem Nikon .

KROK 1

Sprawdź typowe problemy wymienione w następujących sekcjach:

KROK 2

Wyłącz aparat i wyjmij akumulator, następnie odczekaj około minuty, włóż ponownie akumulator i włącz aparat.

Po wykonaniu zdjęcia aparat może nadal zapisywać dane na karcie pamięci. Przed wyjęciem baterii odczekaj co najmniej minutę.

KROK 3

Przeszukaj strony internetowe Nikon .

KROK 4

Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem Nikon .

Przywracanie ustawień domyślnych
  • W zależności od bieżących ustawień niektóre pozycje menu i inne funkcje mogą być niedostępne. Aby uzyskać dostęp do wyszarzonych elementów menu lub funkcji niedostępnych w inny sposób, spróbuj przywrócić ustawienia domyślne za pomocą pozycji [ Resetuj wszystkie ustawienia ] w menu ustawień.

  • Należy jednak pamiętać, że profile sieci bezprzewodowej, informacje o prawach autorskich i inne wpisy utworzone przez użytkownika również zostaną zresetowane. Po zresetowaniu ustawień nie można przywrócić.