Co Wi‑Fi może dla Ciebie zrobić

Połącz się przez Wi‑Fi, aby przesłać wybrane zdjęcia do komputera.

Narzędzie nadajnika bezprzewodowego

Po skonfigurowaniu aparatu do połączenia należy sparować go z komputerem za pomocą programu Wireless Transmitter Utility, zanim będzie można przesyłać obrazy przez Wi‑Fi. Po sparowaniu urządzeń będziesz mógł połączyć się z komputerem z aparatu.

 • Wireless Transmitter Utility to aplikacja komputerowa, którą można pobrać z Centrum pobierania firmy Nikon:
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • Pamiętaj, aby pobrać najnowszą wersję po przeczytaniu informacji o wydaniu i wymagań systemowych.

Tryby infrastruktury i punktów dostępowych

Kamera może łączyć się za pośrednictwem routera bezprzewodowego w istniejącej sieci (tryb infrastruktury) lub poprzez bezpośrednie łącze bezprzewodowe (tryb punktu dostępowego).

Tryb punktu dostępowego

Aparat i komputer łączą się za pośrednictwem bezpośredniego łącza bezprzewodowego, przy czym aparat działa jako punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN i nie wymaga skomplikowanej regulacji ustawień. Wybierz tę opcję podczas pracy na zewnątrz lub w innych sytuacjach, w których komputer nie jest jeszcze podłączony do sieci bezprzewodowej. Komputer nie może połączyć się z Internetem, gdy jest podłączony do aparatu.

 • Aby utworzyć nowy profil hosta, wybierz [ Bezpośrednie połączenie z komputerem ] w kreatorze połączenia.

Tryb infrastruktury

Kamera łączy się z komputerem w istniejącej sieci (w tym sieci domowej) za pośrednictwem routera bezprzewodowego. Komputer może nadal łączyć się z Internetem, gdy jest podłączony do aparatu.

 • Aby utworzyć nowy profil sieciowy, wybierz [ Wyszukaj sieć Wi-Fi ] w kreatorze połączenia.

Tryb infrastruktury

W tym przewodniku założono, że łączysz się za pośrednictwem istniejącej sieci bezprzewodowej. Połączenie z komputerami poza siecią lokalną nie jest obsługiwane.

Łączenie w trybie punktu dostępowego

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć bezpośrednie połączenie bezprzewodowe z komputerem w trybie punktu dostępowego.

 1. Wyświetl ustawienia sieciowe.

  Wybierz [ Połącz z PC ] w menu ustawień aparatu, a następnie wyróżnij [ Ustawienia sieci ] i naciśnij 2 .

 2. Wybierz [ Utwórz profil ].

  Wyróżnij [ Utwórz profil ] i naciśnij J .

 3. Wybierz [ Bezpośrednie połączenie z PC ].
  • Wyróżnij [ Bezpośrednie połączenie z PC ] i naciśnij J .

  • Zostanie wyświetlony identyfikator SSID kamery i klucz szyfrowania.

 4. Połącz się z komputera.

  Okna :

  Kliknij ikonę bezprzewodowej sieci LAN na pasku zadań i wybierz identyfikator SSID wyświetlany przez aparat w kroku 3. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza zabezpieczeń sieci wprowadź klucz szyfrowania wyświetlony przez aparat w kroku 3.

  macOS :

  Kliknij ikonę bezprzewodowej sieci LAN na pasku menu i wybierz identyfikator SSID wyświetlany przez aparat w kroku 3. Po wyświetleniu monitu o podanie hasła wprowadź klucz szyfrowania wyświetlony przez aparat w kroku 3.

 5. Uruchom program Wireless Transmitter Utility.

  Po wyświetleniu monitu uruchom program Wireless Transmitter Utility na komputerze.

 6. Wybierz kamerę.

  W programie Wireless Transmitter Utility wybierz nazwę kamery wyświetloną w kroku 5 i kliknij [ Next ].

 7. Wprowadź kod uwierzytelniający.
  • Aparat wyświetli kod uwierzytelniający.

  • Wprowadź kod uwierzytelniający w oknie dialogowym wyświetlanym przez Wireless Transmitter Utility i kliknij [ Dalej ].

 8. Zakończ proces parowania.
  • Gdy aparat wyświetli komunikat informujący o zakończeniu parowania, naciśnij J .

  • W programie Wireless Transmitter Utility kliknij [ Next ]. Zostaniesz poproszony o wybranie folderu docelowego; więcej informacji można znaleźć w pomocy online programu Wireless Transmitter Utility.

  • Po zakończeniu parowania zostanie nawiązane połączenie bezprzewodowe między aparatem a komputerem.

 9. Sprawdź połączenie.
  • Po nawiązaniu połączenia identyfikator sieci SSID zostanie wyświetlony na zielono w menu [ Połącz z komputerem ] aparatu.

  • Jeśli identyfikator SSID aparatu nie jest wyświetlany na zielono, połącz się z aparatem za pośrednictwem listy sieci bezprzewodowych na komputerze.

Teraz, po ustanowieniu połączenia bezprzewodowego, możesz przesłać zdjęcia do komputera zgodnie z opisem w „Przesyłanie zdjęć” ( Przesyłanie zdjęć ).

Łączenie w trybie infrastruktury

Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć się z komputerem w istniejącej sieci w trybie infrastruktury.

 1. Wyświetl ustawienia sieciowe.

  Wybierz [ Połącz z PC ] w menu ustawień aparatu, a następnie wyróżnij [ Ustawienia sieci ] i naciśnij 2 .

 2. Wybierz [ Utwórz profil ].

  Wyróżnij [ Utwórz profil ] i naciśnij 2 .

 3. Wyszukaj istniejące sieci.

  Wyróżnij [ Wyszukaj sieć Wi‑Fi ] i naciśnij J . Kamera wyszuka sieci aktualnie aktywne w pobliżu i wyświetli ich listę według nazwy (SSID).

  [ Łatwe połączenie ]

  Aby połączyć się bez wprowadzania identyfikatora SSID lub klucza szyfrowania, naciśnij X ( T ) w kroku 3, a następnie naciśnij J i wybierz jedną z następujących opcji:

  • [ Push-button WPS ]: Dla routerów obsługujących Push-button WPS. Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie naciśnij J aparatu, aby nawiązać połączenie.

  • [ WPS wprowadzania kodu PIN ]: Kamera wyświetli kod PIN; aby się połączyć, użyj komputera, aby wprowadzić kod PIN do routera (więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostarczonej z routerem).

  Po połączeniu przejdź do kroku 6.

 4. Wybierz sieć.

  Wyróżnij identyfikator SSID sieci i naciśnij J (jeśli żądana sieć nie jest wyświetlana, naciśnij X / T aby wyszukać ponownie). Zaszyfrowane sieci są oznaczone ikoną O jeśli wybrana sieć jest zaszyfrowana, pojawi się monit o wprowadzenie klucza szyfrowania, jak opisano w kroku 5. Jeśli sieć nie jest zaszyfrowana, przejdź do kroku 6.

  Ukryte identyfikatory SSID

  Sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID są oznaczone pustymi wpisami na liście sieci. Jeśli podświetlisz pusty wpis i naciśniesz J , zostaniesz poproszony o podanie nazwy sieci; naciśnij J , wprowadź nazwę, a następnie naciśnij X ( T ). Naciśnij X ( T ) ponownie, aby przejść do kroku 5.

 5. Wprowadź klucz szyfrowania.
  • Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza szyfrowania routera bezprzewodowego naciśnij J .

  • Następnie wprowadź klucz zgodnie z opisem poniżej. Informacje na temat klucza szyfrowania można znaleźć w dokumentacji routera bezprzewodowego. Naciśnij X ( T ) po zakończeniu wprowadzania.

  • Naciśnij X ( T ) ponownie, aby zainicjować połączenie. Po nawiązaniu połączenia przez kilka sekund zostanie wyświetlony komunikat.

 6. Uzyskaj lub wybierz adres IP.
  • Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J .

   • [ Uzyskaj automatycznie ]: Wybierz tę opcję, jeśli sieć jest skonfigurowana do automatycznego dostarczania adresu IP.

   • [ Wprowadź ręcznie ]: Naciśnij J ; zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można ręcznie wprowadzić adres IP. Obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wyróżnić segmenty, naciskaj 4 lub 2 aby zmienić, i naciśnij J aby zaakceptować. Naciśnij X ( T ), aby wyjść do okna dialogowego „Konfiguracja adresu IP zakończona” po zakończeniu wprowadzania. Ponowne naciśnięcie X ( T ) wyświetla maskę podsieci, którą można edytować, naciskając 1 i 3 , naciskając J aby wyjść po zakończeniu wprowadzania.

  • Potwierdź adres IP i naciśnij J aby kontynuować.

 7. Uruchom program Wireless Transmitter Utility.

  Po wyświetleniu monitu uruchom program Wireless Transmitter Utility na komputerze.

 8. Wybierz kamerę.

  W programie Wireless Transmitter Utility wybierz nazwę kamery wyświetloną w kroku 7 i kliknij [ Next ].

 9. Wprowadź kod uwierzytelniający.
  • Aparat wyświetli kod uwierzytelniający.

  • Wprowadź kod uwierzytelniający w oknie dialogowym wyświetlanym przez Wireless Transmitter Utility i kliknij [ Dalej ].

 10. Zakończ proces parowania.
  • Gdy aparat wyświetli komunikat informujący o zakończeniu parowania, naciśnij J .

  • W programie Wireless Transmitter Utility kliknij [ Next ]. Zostaniesz poproszony o wybranie folderu docelowego; więcej informacji można znaleźć w pomocy online programu Wireless Transmitter Utility.

  • Po zakończeniu parowania zostanie nawiązane połączenie bezprzewodowe między aparatem a komputerem.

 11. Sprawdź połączenie.
  • Po nawiązaniu połączenia identyfikator sieci SSID zostanie wyświetlony na zielono w menu [ Połącz z komputerem ] aparatu.

  • Jeśli identyfikator SSID aparatu nie jest wyświetlany na zielono, połącz się z aparatem za pośrednictwem listy sieci bezprzewodowych na komputerze.

Teraz, po ustanowieniu połączenia bezprzewodowego, możesz przesłać zdjęcia do komputera zgodnie z opisem w „Przesyłanie zdjęć” ( Przesyłanie zdjęć ).

Przesyłanie zdjęć

Zdjęcia do przesłania można wybrać na ekranie odtwarzania aparatu lub przesyłać zdjęcia zaraz po ich zrobieniu.

Foldery docelowe

Domyślnie obrazy są przesyłane do następujących folderów:

 • Windows: \Użytkownicy\(nazwa użytkownika)\Obrazy\Nadajnik bezprzewodowy

 • macOS: /Użytkownicy/(nazwa użytkownika)/Pictures/Wireless Transmitter Utility

Folder docelowy można wybrać za pomocą programu Wireless Transmitter Utility. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online narzędzia.

Tryb punktu dostępu

Komputery nie mogą uzyskać dostępu do Internetu, gdy są podłączone do aparatu w trybie punktu dostępu. Aby uzyskać dostęp do Internetu, zakończ połączenie z kamerą, a następnie połącz się ponownie z siecią z dostępem do Internetu.

Wybieranie zdjęć do przesłania

Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać zdjęcia do przesłania.

 1. Rozpocznij odtwarzanie.

  Naciśnij K na aparacie i wybierz widok pełnoekranowy lub widok miniatur.

 2. Wyświetl lub wyróżnij żądane zdjęcie i naciśnij przycisk i

 3. Wybierz [ Wybierz, aby wysłać/odznaczyć (PC) ].

  Wyróżnij [ Wybierz, aby wysłać/odznacz (PC) ] i naciśnij J . Na obrazku pojawi się biała ikona transferu. Jeśli kamera jest aktualnie podłączona do sieci, przesyłanie rozpocznie się natychmiast; w przeciwnym razie przesyłanie rozpocznie się po nawiązaniu połączenia. Podczas przesyłania ikona przesyłania zmienia kolor na zielony. Powtórz kroki 2–3, aby przesłać dodatkowe obrazy.

Odznaczanie zdjęć
 • Aby usunąć oznaczenie przesyłania z wybranych zdjęć, powtórz kroki 2 i 3.

 • Aby usunąć oznaczenie przesyłania ze wszystkich zdjęć, wybierz [ Połącz z komputerem ] > [ Opcje ] > [ Odznacz wszystkie? ] w menu ustawień.

Przesyłanie zdjęć zaraz po ich zrobieniu

Aby przesyłać nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu, wybierz [ Wł. ] dla [ Połącz z komputerem ] > [ Opcje ] > [ Automatyczne wysyłanie ]. Przesyłanie rozpocznie się dopiero po zapisaniu zdjęcia na karcie pamięci; upewnij się, że w aparacie znajduje się karta pamięci. Filmy, a także wszelkie zdjęcia zrobione podczas filmowania, nie są przesyłane automatycznie po zakończeniu nagrywania, ale zamiast tego muszą być przesyłane z ekranu odtwarzania.

Ikona transferu

Status przesyłania jest wskazywany przez ikonę przesyłania.

 • Y (biały) : Wyślij. Zdjęcie zostało wybrane do przesłania, ale przesyłanie jeszcze się nie rozpoczęło.

 • X (zielony) : Wysyłanie. Trwa przesyłanie.

 • Y (niebieski): Wysłane. Wgrywanie zakończone.

Wyświetlacz stanu przesyłania

Wyświetlacz [ Połącz z PC ] pokazuje następujące informacje:

1

Status

2

Zdjęcia/pozostały czas

3

Siła sygnału

 • Status : stan połączenia z hostem. Po nawiązaniu połączenia nazwa hosta jest wyświetlana na zielono.

  Podczas przesyłania plików na wyświetlaczu stanu wyświetlany jest komunikat „Teraz wysyłanie” poprzedzony nazwą wysyłanego pliku. W tym miejscu wyświetlane są również wszelkie błędy, które wystąpiły podczas przesyłania.

 • Zdjęcia/pozostały czas : Szacowany czas wymagany do wysłania pozostałych zdjęć.

 • Siła sygnału : Siła sygnału bezprzewodowego.

Utrata sygnału

Transmisja bezprzewodowa może zostać przerwana w przypadku utraty sygnału, ale można ją wznowić, wyłączając i ponownie włączając aparat.

Rozłączanie i ponowne łączenie

Połączenie kamery z istniejącą siecią można zawiesić lub wznowić, jak opisano poniżej.

Odłączanie

Możesz rozłączyć się, wyłączając aparat, wybierając [ Wyłącz ] dla [ Połącz z komputerem ] > [ Połączenie Wi‑Fi ] w menu ustawień lub wybierając [ Połączenie Wi‑Fi ] > [ Zamknij połączenie Wi‑Fi ] na zdjęciu. -fotografia i menu. Połączenie z komputerem zostanie również zakończone, jeśli do połączenia z urządzeniem inteligentnym użyjesz Wi‑Fi lub Bluetooth.

Tryb punktu dostępowego

Jeśli połączenie bezprzewodowe komputera zostanie wyłączone przed połączeniem aparatu, wystąpi błąd. Najpierw wyłącz Wi‑Fi kamery.

Ponowne łączenie

Aby ponownie połączyć się z istniejącą siecią:

 • wybierz [ Włącz ] dla [ Połącz z PC ] > [ Połączenie Wi‑Fi ] w menu ustawień lub

 • wybierz [ Połączenie Wi‑Fi ] > [ Ustanów połączenie Wi‑Fi z komputerem ] w menu i

Tryb punktu dostępowego

Włącz Wi‑Fi kamery przed połączeniem.

Wiele profili sieciowych

Jeśli kamera ma profile dla więcej niż jednej sieci, połączy się ponownie z ostatnio używaną siecią. Inne sieci można wybrać za pomocą pozycji [ Połącz z komputerem ] > [ Ustawienia sieci ] w menu ustawień.