Aby wyświetlić menu odtwarzania, wybierz zakładkę D (menu odtwarzania) w menu aparatu.

Menu odtwarzania zawiera następujące elementy:

Przedmiot

0

[ Usuń ]

Usuwać

[ Folder odtwarzania ]

Folder odtwarzania

[ Opcje wyświetlania odtwarzania ]

Opcje wyświetlania odtwarzania

[ Skopiuj obrazy ]

Kopiuj obrazy

[ Przegląd obrazu ]

Przegląd obrazów

[ Po usunięciu ]

Po usunięciu

[ Obróć wysoko ]

Obróć wysoko

[ Pokaz slajdów ]

Pokaz slajdów

[ Ocena ]

Ocena