Aby wyświetlić menu odtwarzania, wybierz D (menu odtwarzania) w menu aparatu.

Menu odtwarzania zawiera następujące pozycje:

Przedmiot

0

[ Usuń ]

Kasować

[ Folder odtwarzania ]

Folder odtwarzania

[ Opcje wyświetlania odtwarzania ]

Opcje wyświetlania odtwarzania

[ Kopiuj obraz(y) ]

Kopiuj obraz(y)

[ Przegląd obrazu ]

Przegląd obrazów

[ Po usunięciu ]

Po usunięciu

[ Obróć w górę ]

Obróć wysokość

[ Pokaz slajdów ]

Pokaz slajdów

[ Ocena ]

Ocena