Obracaj pokrętłem trybu wyzwalania migawki, aby wybrać operację wykonywaną po wyzwoleniu migawki.

Wybór trybu wydania

Naciśnij zwolnienie blokady pokrętła trybu zwalniania na górze aparatu i obróć pokrętło trybu zwalniania.

Tryb

Opis

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerS

Pojedyncza ramka

Aparat robi jedno zdjęcie po każdym naciśnięciu spustu migawki.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Cl

Ciągła niska prędkość

Przy ustawieniach domyślnych aparat robi zdjęcia z prędkością do 3 kl./s po naciśnięciu spustu migawki.

  • Szybkość rejestracji klatek można wybrać przy użyciu ustawienia osobistego d1 [ Szybkość fotografowania w trybie CL ]. Wybierz spośród wartości od 1 do 6 kl./s. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od wybranej opcji, maksymalna szybkość klatek w trybie podglądu na żywo wynosi 3 kl./s.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[1]DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Ch

Ciągła wysoka prędkość

Aparat robi zdjęcia z prędkością do 7 kl./s, gdy spust migawki jest wciśnięty.

  • Gdy w menu fotografowania w trybie podglądu na żywo wybrane jest ustawienie [Włącz ] dla [Ciche fotografowanie w trybie podglądu na żywo], szybkość rejestracji zdjęć różni się w zależności od opcji wybranej dla [ Nagrywanie NEF (RAW) ] > [ Głębia bitowa NEF (RAW) ] w menu wykonywania zdjęć, zwiększając się maksymalnie do około 8 kl./s, gdy wybrana jest opcja [14-bitowa ] lub do około 12 kl./s, gdy wybrana jest opcja [ 12-bitowa ].

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[1]DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarker[2]Q

Ciche wyzwalanie migawki

Jak w przypadku pojedynczej klatki, z tą różnicą, że szum aparatu jest redukowany.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[5]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Qc

Ciche ciągłe wyzwalanie migawki

Aparat robi zdjęcia z szybkością do 3 kl./s, gdy spust migawki jest wciśnięty; hałas aparatu jest zmniejszony.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[6]/entry[1]/p/indexmarkerE

Samowyzwalacz

Rób zdjęcia z samowyzwalaczem.

DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[1]DO ZROBIENIA: table/tgroup/tbody/row[7]/entry[1]/p/indexmarker[2]

Mup

Lustro w górę

Lustro jest podnoszone przed wykonaniem zdjęcia, aby zminimalizować rozmycie spowodowane drganiami aparatu.