Optyczny i radiowy AWL mogą być używane razem. Sterowanie radiowe lampą błyskową zapewnia WR-R10 podłączony do aparatu, sterowanie optyczne za pomocą bezprzewodowego sterownika lampy błyskowej SU‑800 lub zamontowanej lampy błyskowej SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700 lub SB‑500 na stopce akcesoriów aparatu.

  • Przed kontynuowaniem nawiąż połączenie bezprzewodowe między lampami błyskowymi sterowanymi radiowo i WR-R10 ( Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego ).

  • Jeśli lampa SB‑500 jest zamontowana na stopce akcesoriów aparatu, wybierz [ Optyczny/radiowy AWL ] dla [ Sterowanie lampą błyskową ] > [ Opcje bezprzewodowej lampy błyskowej ] w menu fotografowania; w przypadku innych lamp błyskowych lub SU‑800 ta opcja jest wybierana automatycznie.

  • Jedyną opcją dostępną dla [ Zdalne sterowanie lampą błyskową ] będzie [ Błysk grupowy ].

  • Wybierz grupę (A–F) dla każdej ze zdalnych lamp błyskowych. Umieść lampy błyskowe sterowane optycznie w grupach od A do C, a lampy sterowane radiowo w grupach od D do F (aby wyświetlić opcje dla grup od D do F, naciśnij 1 lub 3 na ekranie [ Opcje błysku grupowego ]).