Aby wyświetlić menu retuszu, wybierz N w menu aparatu.

Pozycje w menu retuszu służą do przycinania lub retuszu istniejących zdjęć.

Tworzenie wyretuszowanych kopii

 1. Wybierz element w menu retuszu.

  Naciskaj 1 lub 3 aby wyróżnić element, 2 aby wybrać.

 2. Wybierz zdjęcie.
  • Wyróżnij zdjęcie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.

  • Aby wyświetlić podświetlony obraz na pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk X ( T ).

  • Naciśnij J aby wybrać wyróżnione zdjęcie.

 3. Wybierz opcje retuszu.

  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą wybranego elementu.

  • Aby wyjść bez tworzenia wyretuszowanej kopii, naciśnij G . Wyświetlone zostanie menu retuszu.

 4. Utwórz wyretuszowaną kopię.
  • Naciśnij J aby utworzyć wyretuszowaną kopię.

  • Kopie retuszowane są oznaczone ikoną p

Retuszowanie bieżącego obrazu

Aby utworzyć wyretuszowaną kopię bieżącego zdjęcia, naciśnij i i wybierz [ Retusz ].

Retusz
 • Aparat może nie być w stanie wyświetlić lub retuszować zdjęć zrobionych lub retuszowanych innymi aparatami lub retuszowanych na komputerze.

 • Jeśli przez krótki czas nie zostaną wykonane żadne czynności, wyświetlacz wyłączy się, a niezapisane zmiany zostaną utracone. Aby wydłużyć czas, przez jaki wyświetlacz pozostaje włączony, wybierz dłuższy czas wyświetlania menu przy użyciu ustawienia osobistego c4 [ Opóźnienie wyłączenia monitora ] > [ Menu ].

Retuszowanie kopii
 • Większość opcji można zastosować do kopii utworzonych przy użyciu innych opcji retuszu, chociaż wielokrotne edycje mogą skutkować gorszą jakością obrazu lub wyblaknięciem kolorów.

 • Z wyjątkiem opcji [ Przytnij film ] każdą opcję można zastosować tylko raz.

 • Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od opcji użytych do utworzenia kopii.

 • Opcje, których nie można zastosować do bieżącego obrazu, są wyszarzone i niedostępne.

Jakość obrazu
 • Kopie utworzone ze zdjęć w formacie NEF (RAW) są zapisywane z [ Jakość zdjęcia ] [ JPEG fine m ].

 • Kopie utworzone z obrazów JPEG mają taką samą jakość jak oryginał.

 • W przypadku zdjęć zarejestrowanych na tej samej karcie pamięci przy ustawieniach jakości zdjęcia NEF + JPEG, retuszowane będzie tylko zdjęcie w formacie NEF (RAW).

Rozmiar obrazu

Z wyjątkiem kopii utworzonych za pomocą funkcji [ Przetwarzanie NEF (RAW) ], [ Przytnij ] i [ Zmień rozmiar ], kopie mają taki sam rozmiar jak oryginał.