Pielęgnacja aparatu

Nie upuść

Nie upuszczaj aparatu ani obiektywu ani nie narażaj ich na uderzenia. Produkt może działać nieprawidłowo, jeśli zostanie poddany silnym wstrząsom lub wibracjom.

Zachowaj suchość

Utrzymuj aparat w suchości. Rdzewienie wewnętrznego mechanizmu spowodowane wodą wewnątrz aparatu może być nie tylko kosztowne w naprawie, ale może w rzeczywistości spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Unikaj nagłych zmian temperatury

Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia lub wychodzenia z ogrzewanego budynku w zimny dzień, mogą powodować kondensację pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec kondensacji, umieść urządzenie w futerale lub plastikowej torbie przed wystawieniem go na nagłe zmiany temperatury.

Trzymać z dala od silnych pól magnetycznych

Ładunki statyczne lub pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia takie jak nadajniki radiowe mogą zakłócać działanie monitora, powodować uszkodzenie danych przechowywanych na karcie pamięci lub wpływać na wewnętrzne obwody produktu.

Nie zostawiaj obiektywu skierowanego w stronę słońca

Nie należy pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne silne źródło światła przez dłuższy czas. Intensywne światło może uszkodzić czujnik obrazu lub spowodować blaknięcie lub „wypalenie”. Na zdjęciach zrobionych aparatem może występować efekt rozmycia bieli.

Lasery i inne jasne źródła światła

Nie kieruj laserów ani innych bardzo jasnych źródeł światła w stronę obiektywu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika obrazu aparatu.

Czyszczenie

Podczas czyszczenia korpusu aparatu użyj dmuchawy, aby delikatnie usunąć kurz i kłaczki, a następnie delikatnie wytrzyj miękką, suchą szmatką. Po użyciu aparatu na plaży lub nad morzem wytrzyj piasek lub sól szmatką lekko zwilżoną słodką wodą, a następnie dokładnie wysusz aparat. W rzadkich przypadkach elektryczność statyczna może spowodować zapalenie lub przyciemnienie wyświetlacza LCD; nie oznacza to nieprawidłowego działania. Wyświetlacz wkrótce powróci do normalnego stanu.

Czyszczenie obiektywu i lustra

Elementy te łatwo ulegają uszkodzeniu: usuń kurz i kłaczki za pomocą dmuchawy. Jeśli używasz dmuchawy aerozolowej, trzymaj puszkę w pozycji pionowej, aby zapobiec wypływowi cieczy, która mogłaby uszkodzić elementy szklane. Aby usunąć odciski palców i inne plamy z obiektywu, nałóż niewielką ilość środka do czyszczenia obiektywów na miękką szmatkę i ostrożnie wytrzyj obiektyw.

Czyszczenie filtra dolnoprzepustowego

Informacje na temat czyszczenia filtra dolnoprzepustowego można znaleźć w części „Filtr dolnoprzepustowy” ( Filtr dolnoprzepustowy ) i „Czyszczenie ręczne” ( Czyszczenie ręczne ).

Styki obiektywu

Utrzymuj styki obiektywu w czystości.

Nie dotykaj kurtyny migawki
 • Kurtyna migawki jest niezwykle cienka i łatwo ją uszkodzić: w żadnym wypadku nie należy wywierać nacisku na kurtynę, szturchać ją narzędziami czyszczącymi ani poddawać działaniu silnych prądów powietrza z dmuchawy. Działania te mogą spowodować zarysowanie, odkształcenie lub rozdarcie zasłony.

 • Kurtyna migawki może wydawać się nierównomiernie zabarwiona; nie oznacza to nieprawidłowego działania. Nie ma to również żadnego wpływu na zdjęcia.

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Aby zapobiec pleśni, przechowuj aparat w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowuj aparatu razem z kulkami na mole nafty lub kamfory, w pobliżu sprzętu wytwarzającego silne pola elektromagnetyczne lub w miejscach, w których będzie narażony na działanie bardzo wysokich temperatur, na przykład w pobliżu grzejnika lub w zamkniętym pojeździe w upalny dzień. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Przechowywanie długoterminowe

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym np. wyciekiem płynu z baterii, należy wyjąć baterię, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Przechowuj aparat w plastikowej torbie zawierającej środek osuszający. Nie przechowuj jednak obudowy aparatu w plastikowej torbie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiału. Przechowuj akumulator w chłodnym i suchym miejscu. Należy pamiętać, że środek osuszający stopniowo traci zdolność pochłaniania wilgoci i należy go wymieniać w regularnych odstępach czasu. Aby zapobiec powstaniu pleśni, przynajmniej raz w miesiącu wyjmuj aparat z magazynu, włóż akumulator i kilka razy zwolnij migawkę.

Wyłącz produkt przed wyjęciem lub odłączeniem źródła zasilania

Usunięcie lub odłączenie źródła zasilania, gdy aparat jest włączony, może spowodować uszkodzenie produktu. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie odłączać ani nie odłączać źródła zasilania podczas rejestrowania lub usuwania obrazów.

Notatki na monitorze
 • Monitor jest skonstruowany z niezwykle dużą precyzją; co najmniej 99,99% pikseli jest aktywnych, przy czym nie więcej niż 0,01% jest brakujących lub uszkodzonych. Dlatego też, chociaż te wyświetlacze mogą zawierać piksele, które są zawsze podświetlone (białe, czerwone, niebieskie lub zielone) lub zawsze wyłączone (czarne), nie oznacza to nieprawidłowego działania. Nie ma to wpływu na obrazy zarejestrowane za pomocą urządzenia. Prosimy o zrozumienie.

 • Obrazy na monitorze mogą być słabo widoczne w jasnym świetle.

 • Nie wywieraj nacisku na monitor. Monitor może działać nieprawidłowo lub ulec uszkodzeniu. Kurz lub kłaczki na monitorze można usunąć za pomocą dmuchawy. Plamy można usunąć, delikatnie przecierając monitor miękką szmatką lub irchą. W przypadku stłuczenia monitora należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych potłuczonym szkłem. Należy uważać, aby ciekły kryształ z monitora nie dotknął skóry ani nie dostał się do oczu lub ust.

Jasne światło i obiekty oświetlone od tyłu

W rzadkich przypadkach na zdjęciach zawierających jasne światło lub obiekty oświetlone od tyłu mogą pojawiać się szumy w postaci linii.

Pielęgnacja baterii

Środki ostrożności dotyczące stosowania
 • W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z akumulatorami może dojść do pęknięcia lub wycieku, powodując korozję produktu. Podczas obchodzenia się z bateriami należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

  • Przed wymianą baterii wyłącz produkt.

  • Po dłuższym użytkowaniu baterie mogą być gorące.

  • Utrzymuj zaciski akumulatora w czystości.

  • Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych do użytku w tym urządzeniu.

  • Nie zwieraj ani nie demontuj baterii, nie wystawiaj ich na działanie płomienia lub nadmiernego ciepła.

  • Załóż pokrywę styków, gdy akumulator nie jest włożony do aparatu lub ładowarki.

 • Jeśli akumulator jest gorący, na przykład bezpośrednio po użyciu, przed ładowaniem należy odczekać, aż ostygnie. Próba ładowania akumulatora, gdy jego temperatura wewnętrzna jest podwyższona, pogorszy jego wydajność i akumulator może nie zostać naładowany lub będzie ładowany tylko częściowo.

 • Jeśli akumulator nie będzie używany przez jakiś czas, włóż go do aparatu i rozładuj, a następnie wyjmij z aparatu w celu przechowywania. Akumulator należy przechowywać w chłodnym miejscu o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Unikaj gorących lub bardzo zimnych miejsc.

 • Baterie należy naładować w ciągu sześciu miesięcy użytkowania. W przypadku długich okresów nieużywania akumulator należy ładować i rozładowywać w aparacie raz na sześć miesięcy, a następnie odłożyć go do chłodnego miejsca w celu przechowywania.

 • Wyjmij akumulator z aparatu lub ładowarki, jeśli nie jest używany. Aparat i ładowarka pobierają niewielkie ilości ładunku nawet wtedy, gdy są wyłączone, co może rozładować akumulator do poziomu, w którym nie będzie już działać.

 • Nie używaj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 40°C (104°F). Niezastosowanie się do tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie akumulatora lub pogorszenie jego wydajności. Ładuj akumulator w pomieszczeniu w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C (41°F do 95°F). Akumulator nie będzie ładowany, jeśli jego temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 60°C (140°F).

 • Pojemność może spaść, a czas ładowania wydłużyć się w przypadku temperatur akumulatora od 0°C (32°F) do 15°C (59°F) i od 45°C (113°F) do 60°C (140°F).

 • Baterie generalnie wykazują spadek pojemności w niskich temperaturach otoczenia. Nawet nowe baterie naładowane w temperaturze poniżej około 5°C (41°F) mogą wykazywać tymczasowy wzrost z „0” do „1” w menu ustawień [ Informacje o baterii ], wyświetlanie wieku, ale wyświetlacz powróci do normalnego stanu po wyczerpaniu się baterii. został ponownie naładowany w temperaturze około 20°C (68°F) lub wyższej.

 • Pojemność baterii spada w niskich temperaturach. Zmiana pojemności pod wpływem temperatury jest odzwierciedlana na wyświetlaczu poziomu naładowania akumulatora aparatu. W rezultacie wyświetlacz akumulatora może pokazywać spadek pojemności wraz ze spadkiem temperatury, nawet jeśli akumulator jest w pełni naładowany.

 • Baterie mogą być gorące po użyciu. Podczas wyjmowania baterii z aparatu należy zachować szczególną ostrożność.

Naładuj akumulatory przed użyciem

Naładuj akumulator przed użyciem. Dostarczony akumulator nie jest w pełni naładowany w momencie wysyłki.

Gotowe zapasowe baterie

Przed zrobieniem zdjęć przygotuj zapasowy akumulator i utrzymuj go w pełni naładowanym. W zależności od lokalizacji zakup baterii zamiennych w krótkim czasie może być trudny.

Przygotuj w pełni naładowane akumulatory zapasowe na zimne dni

Częściowo naładowane akumulatory mogą nie działać w zimne dni. W zimne dni naładuj jeden akumulator przed użyciem, a drugi przechowuj w ciepłym miejscu, gotowy do wymiany w razie potrzeby. Po ogrzaniu zimny akumulator może odzyskać część swojego ładunku.

Poziom baterii
 • Powtarzające się włączanie i wyłączanie aparatu, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, skraca jego żywotność. Całkowicie rozładowane akumulatory należy przed użyciem naładować.

 • Wyraźny spadek czasu utrzymywania ładunku w pełni naładowanego akumulatora podczas używania w temperaturze pokojowej oznacza, że wymaga on wymiany. Kup nowy akumulator.

Nie próbuj ładować w pełni naładowanych akumulatorów

Kontynuowanie ładowania akumulatora po jego całkowitym naładowaniu może pogorszyć jego wydajność.

Recykling zużytych baterii

Akumulatory należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami, pamiętając o uprzednim zaizolowaniu styków taśmą.

Korzystanie z ładowarki

 • Nie przesuwaj ładowarki ani nie dotykaj akumulatora podczas ładowania; Niezastosowanie się do tego środka ostrożności może w bardzo rzadkich przypadkach spowodować, że ładowarka będzie pokazywać, że ładowanie zostało zakończone, gdy akumulator jest tylko częściowo naładowany. Wyjmij i włóż ponownie akumulator, aby rozpocząć ładowanie od nowa.

 • Nie zwieraj zacisków ładowarki. Niezastosowanie się do tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie i uszkodzenie ładowarki.

 • Odłącz ładowarkę, gdy nie jest używana.

 • Używaj MH-25a wyłącznie z kompatybilnymi akumulatorami.

 • Nie używaj ładowarek uszkodzonych, które powodują odsłonięcie wnętrza lub wydają nietypowe dźwięki podczas użytkowania.

Korzystanie z ładowarki sieciowej

 • Nie przesuwaj aparatu ani nie dotykaj akumulatora podczas ładowania. Niezastosowanie się do tego środka ostrożności może w bardzo rzadkich przypadkach spowodować, że aparat będzie wskazywał zakończenie ładowania, gdy akumulator będzie tylko częściowo naładowany. Odłącz i ponownie podłącz zasilacz, aby rozpocząć ładowanie od nowa.

 • Nie zwierać zacisków adaptera. Niezastosowanie się do tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie i uszkodzenie adaptera.

 • Odłącz zasilacz, gdy nie jest używany.

 • Nie używaj adapterów z uszkodzeniami, które powodują odsłonięcie wnętrza lub powodują powstawanie nietypowych dźwięków podczas użytkowania.