Изберете Да, за да възстановите опциите на менюто за заснемане на филми до техните стойности по подразбиране ( 0 Меню за снимане на филми по подразбиране ).