Регулирайте следните настройки за ISO чувствителност.

  • Максимална чувствителност: Изберете горната граница за автоматичен контрол на ISO чувствителността от стойности между ISO 200 и 25600. Auto ISO чувствителност контрол се използва в режими P, S, A и и когато Включено е избрано за контрол на Auto ISO (режим M) в режим M .
  • Автоматичен ISO контрол (режим M) : Изберете Включено, за да активирате автоматичен контрол на ISO чувствителността в режим M , Изключен, за да използвате стойността, избрана за ISO чувствителност (режим M) .
  • ISO чувствителност (режим M) : Изберете ISO чувствителността за режим M от стойности между ISO 100 и 25600. Автоматичният контрол на ISO чувствителността се използва в други режими.

Автоматичен контрол на ISO чувствителността

При висока ISO чувствителност фотоапаратът може да има затруднения с фокусирането и шумът (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) може да се увеличи. Това може да бъде предотвратено, като изберете по-ниска стойност за настройки за ISO чувствителност > Максимална чувствителност .