Ако S Wide range , вградените и външните микрофони ще реагират на широк диапазон от честоти, от музика до шумното бръмчене на градска улица. Изберете T Vocal Range, за да изведете човешки гласове.