Изберете дали да активирате намаляване на шума от вятъра по време на запис на филм. За повече информация вижте „Намаляване на шума от вятъра“ ( 0 Намаляване на шума от вятъра ).