Изберете размера на кадъра на филма (в пиксели) и скоростта на кадрите. За повече информация вижте „Размер на кадъра, честота на кадрите и качество на филма“ ( 0 Размер на кадъра, Честота на кадрите и Качество на филма ).