Изберете как камерата измерва експозицията в режим на филм ( 0 Измерване ). Точковото измерване не е налично.