Включете или изключете вградени или външни микрофони или регулирайте чувствителността на микрофона. Изберете Auto, за да регулирате чувствителността автоматично, или Микрофонът изключен, за да изключите записа на звук; за да изберете ръчно чувствителност на микрофона, изберете Ръчно и изберете чувствителност.

Иконата 2

Филмите, записани с изключен микрофон, избран за Чувствителност на микрофона, са обозначени с икона 2