Изберете Picture Control за филми ( 0 Set Picture Control ). Изберете Същите като настройките на снимките, за да използвате опцията, избрана в момента за снимки.