Можете да изберете режима на освобождаване за снимки, направени в режим на филм ( 0 Заснемане на филми ( b режим) ).

Вариант Описание
U Единична рамка Фотоапаратът прави една снимка при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора. Независимо от избраната опция, с всеки филм могат да бъдат направени максимум 40 снимки.
c Непрекъснато Фотоапаратът прави снимки, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат; продължителността на времето, налично за серия, се показва на дисплея за снимане. Честотата на кадрите варира в зависимост от опцията, избрана за Размер на кадъра/скорост на кадрите в менюто за снимане на филм. По време на запис на филм може да се направи само една снимка.