Изберете опция за оптично намаляване на вибрациите за запис на филм ( 0 Optical VR ). Изберете Същите като настройките на снимките, за да използвате опцията, избрана в момента за снимки.