Създайте персонализирани Picture Controls ( 0 Управление на Picture Control ).