Намалете дифракцията във филми ( 0 Компенсация на дифракция ).