Изберете баланса на бялото за филми ( 0 Баланс на бялото ). Изберете Същите като настройките на снимките, за да използвате опцията, избрана в момента за снимки.