Изберете префикса от три букви, използван за именуване на файловете с изображения, в които се съхраняват филмите. Префиксът по подразбиране е „DSC“ ( 0 Именуване на файлове ).