Fotografier sparas med filnamn som består av "DSC_" eller, i fallet med bilder som använder Adobe RGB-färgrymden ( 0 Color Space ), "_DSC", följt av ett fyrsiffrigt nummer och en förlängning med tre bokstäver (t.ex. , "DSC_0001.JPG" eller "_DSC0002.JPG"). Alternativet Filnamn används för att välja tre bokstäver för att ersätta "DSC"-delen av filnamnet enligt beskrivningen i "Textinmatning" ( 0 Textinmatning ).

Tillägg

Följande tillägg används: ".NEF" för NEF (RAW)-bilder, ".JPG" för JPEG-bilder, ".MOV" för MOV-filmer, ".MP4" för MP4-filmer och ".NDF" för referens för dammavskiljning data. I varje fotopar som tagits med bildkvalitetsinställningarna NEF (RAW)+JPEG, har NEF- och JPEG-bilderna samma filnamn men olika filnamnstillägg.