När är valt, kommer kameran att anpassa fotografier för att minska ränder, områden med under- eller överexponering, eller (i fotografier tagna i kontinuerliga utlösningslägen) ojämn färgning orsakad av flimmer från sådana ljuskällor som fluorescerande lampor eller kvicksilverlampor (observera att bildhastigheten kan sjunka medan flimmerreducering är aktiv, och att bildhastigheten kan sakta ner eller bli oregelbunden under serietagning).

"Flimmerreducerad fotografering" i fotofotograferingsmenyn

Flimmerreducering kan detektera flimmer vid 100 och 120 Hz (associerat med nätaggregat på 50 respektive 60 Hz). Flimmer kanske inte upptäcks eller de önskade resultaten kanske inte uppnås med mörka bakgrunder, starka ljuskällor eller dekorativa ljusskärmar och annan icke-standardbelysning. Beroende på ljuskällan kan det bli en liten fördröjning innan slutaren utlöses. De önskade resultaten kanske inte uppnås om strömförsörjningens frekvens ändras under fotografering.

Flimmerdetektering kommer inte att träda i kraft när Continuous H (utökad) väljs för frigöringsläge eller tyst fotografering, HDR eller exponeringsfördröjningsläge är aktiverat.