Fotografier tagna med hög ISO-känslighet kan bearbetas för att minska "brus".

Alternativ Beskrivning
Hög/Normal/Låg Minska brus (slumpmässigt fördelade ljusa pixlar), särskilt i bilder tagna med hög ISO-känslighet. Välj mängden brusreducering som utförs från Hög , Normal och Låg .
Av Brusreducering utförs endast vid behov och aldrig med en mängd som är så hög som när Låg är valt.