Justera blixtinställningarna för den inbyggda blixten, extra blixtenheter och trådlös blixtfotografering.

  • För information om hur du använder tillvalsblixtenheter för blixtfotografering på kameran, se "Blixtfotografering på kameran" ( 0 Blixtfotografering på kameran ).
  • För information om hur du använder extra blixtenheter för trådlös blixtfotografering, se "Fjärrblixtfotografering" ( 0 Fjärrblixtfotografering ).

Blixtkontrollläge (inbyggt)

Välj blixtkontrollläge för den inbyggda blixten.

  • TTL : i-TTL-läge. Blixtnivån justeras automatiskt som svar på fotograferingsförhållandena.
  • Manuell : Välj blixtnivå (manuell uteffekt) manuellt.

Blixtkontrollläge (externt)

När en valfri blixt är monterad och påslagen, ersätts alternativet Blixtkontrollläge (inbyggt) av blixtkontrollläge (externt) .

Den inbyggda blixten: mätning och blixtkontroll

Kameran använder i-TTL balanserad upplättningsblixtkontroll med matris, mittvägd och högdagerviktad mätning, standard i-TTL upplättningsblixtkontroll med spotmätning. I i-TTL-lägen justeras blixteffekten baserat på monitorförblixtar som avges av den inbyggda blixten när avtryckaren trycks ned.

  • i-TTL balanserad upplättningsblixt : Den inbyggda blixten avger en serie nästan osynliga förblixtar (monitorförblixtar) omedelbart före huvudblixten. Kameran analyserar förblixtar som reflekteras från objekt i alla delar av bilden och justerar blixteffekten för en naturlig balans mellan huvudmotivet och omgivande bakgrundsbelysning.
  • Standard i-TTL upplättningsblixt : Blixteffekten justeras för att få belysningen i ramen till standardnivå; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen. Rekommenderas för bilder där huvudmotivet framhävs på bekostnad av bakgrundsdetaljer, eller när exponeringskompensation används.

Alternativ för trådlös blixt

Justera inställningarna för samtidig trådlös kontroll av flera fjärrblixtenheter. Detta alternativ är endast tillgängligt när en SB-500 blixtenhet är monterad på kameran.

Alternativ Beskrivning
Y Optisk AWL Fjärrblixtenheterna styrs med lågintensiva blixtar som avges av huvudblixten ( 0 Styra fjärrblixtenheter ).
Av Fjärrblixtfotografering inaktiverad.

Gruppera Flash-alternativ

Justera inställningarna för blixtenheterna i varje grupp när du använder extra blixtenheter ( 0 Fjärrblixtfotografering ).