Välj På för att minska vibrationer som orsakas av slutaren när du fotograferar landskap och andra statiska motiv ( 0 Tyst fotografering ). Användning av stativ rekommenderas. Bilderna tas med den elektroniska slutaren, oavsett vilket alternativ som valts för Anpassad inställning d4 ( Slutartyp ). Oavsett vilket alternativ som valts för pip-alternativ i inställningsmenyn, hörs inget pip när kameran fokuserar eller självutlösaren räknar ner, och både blixten och brusreduceringen med lång exponering kommer att inaktiveras. I lägen för kontinuerlig utlösning ändras bildframmatningshastigheten ( 0 Frame Advance Rate ).