Välj det bitdjup vid vilket NEF (RAW)-bilder ska spelas in.

Alternativ Beskrivning
q 12-bitars NEF (RAW)-bilder spelas in på ett bitdjup på 12 bitar.
r 14-bitars NEF (RAW)-bilder spelas in med ett bitdjup på 14 bitar, vilket ger filer som är större än de med ett bitdjup på 12 bitar men ökar antalet inspelade färgdata.